Fanger med etternavn som begynner på C-D

+ Bosted/Wohnsitz/Residency * Født/Geboren/Born # Yrke/Beruf/Occupation & Fangenskap/Gefangenschaft/Captivity dødDød/Tod/Death

Carl, John Herman + Arendal * 15.4.1912 # Styrmann/Telegrafist Steuermann/Funker Helmsman/Radio operator & 14.8.40–8.5.45: Arendal, Møllergata 19, Fuhlsbüttel

Carlsen, Arnold + Kristiansand * 4.11.1908 # Maskinist/Maschinist/Operator & 21.9.42–30.6.43: Kristiansand, Grini

Carlsen, Carl Bernhard + Farsund * 22.8.1903 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 19.3.44–24.5.44: Kristiansand

Carlsen, Carl Steen + Farsund * 1.9.1895 # Telegrafbestyrer/Leiter im Telegraphenwesen/Telegraph manager & 6.7.42: Kristiansand, Grini, Natzweiler, Dachau død6.2.45

Carlsen, Enok + Kristiansand * 5.8.1900 # Jernbanetelegrafist/Eisenbahnfunker/Railway telegrapher & 5.8.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Carlsen, Trygve + Austad * 16.7.1926 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 29.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini, Akershus festning, Dreibergen-Bützow

Christensen, Carl Per + Kristiansand * 7.5.1927 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 19.4.45–8.5.45: Grini

Christensen, Einar + Farsund * Ukjent/Unbekannt/Unknown # Jurist/Jurist/Jurist & 18.8.43–24.8.43: Ukjent/Unbekannt/Unknown

Christensen, Erling Norvald + Arendal * 28.2.1905 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 17.7.42–2.9.45: Osaka (Japan)

Christensen, Håkon + Kristiansand * 17.1.1897 # Lagersjef/Lagerleiter/Head storeman & 12.9.44–3.10.44: Kristiansand

Christensen, Ivar + Kristiansand * 18.7.1922 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 7.12.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Kongsvinger festning, Møllergata 19

Christensen, Karsten + Kristiansand * 16.3.1895 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 4.10.44–25.12.44: Kristiansand, Grini

Christensen, Kjell Yngvar + Tromøy * 29.8.1912 # Maskinist/Maschinist/Operator & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Christensen, Oscar Wilhelm + Arendal * 16.11.1912 # Båtsmann/Bootsmann/Boatswain & 17.5.42–8.5.45: Santo Tomas, Los Baños (Filippinene)

Christensen, Torleif + Kristiansand * 31.10.1920 # Montør/Monteur/Fitter & 30.10.43–7.4.44: Kristiansand, Grini

Christensen, Trygve + Arendal * 23.4.1916 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 8.1.45–23.3.45: Møllergata 19, Kristiansand

Christiansen, Carl + Kristiansand * 25.7.1917 # Kontorsjef/Büroleiter/Office manager & 13.6.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Møllergata 19, Natzweiler, Dachau

Christiansen, Otto Carl + Kristiansand * 12.11.1918 # Student/Student/Student & 3.11.42–8.5.45: Kristiansand, Stavanger, Buchenwald

Christiansen, Otto Carl + Kristiansand * 19.10.1889 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 17.2.41–22.2.41: Kristiansand, Åkebergveien

Christiansen, Rolv + Kristiansand * 26.11.1920 # Mekaniker/Mechaniker/Mechanic & 8.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Christiansen, Sverre + Mandal * 3.12.1900 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Christoffersen, Per + Grimstad * 4.6.1913 # Bankassistent/Bankassistent/Bank clerk & 3.8.42–3.10.42: Grini

Colbjørnsen, Eberhart + Vegårshei * 28.1.1893 # Bonde/Bauer/Farmer & 12.9.44–22.9.44: Kristiansand

Collin, Fredrik Christen + Kristiansand * 12.5.1910 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 19.1.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Collin, Thorborg + Kristiansand * 19.9.1910 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 19.1.44–14.2.44: Kristiansand

Conradsen, Finn + Lillesand * 12.2.1915 # Snekker/Tischler/Joiner & 3.8.42–5.10.42: Grini

Corneliussen, Andreas + Arendal * 13.3.1897 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 29.12.44–?: Kristiansand

Corneliussen, Morgan + Vestre Moland * 4.8.1896 # Fisker/Fischer/Fisherman & 20.2.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Corneliussen, Ulv + Arendal * 18.6.1926 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 29.12.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dahl, Anton + Søgne * 8.4.1892 # Bonde/Bauer/Farmer & 16.11.43–23.12.43: Kristiansand

Dahl, Carl Adolf + Kristiansand * 5.3.1900 # Ingeniør/Ingenieur/Engineer & 4.5.42–9.5.42: Kristiansand

Dahl, Inge + Arendal * 27.4.1901 # Telegraffullmektig/Leiter im Telegraphenwesen/Telegraph manager & 9.5.42: Møllergata 19, Grini, Natzweiler død12.3.45

Dahl, Kaare Oddvar Emanuel + Kristiansand * 13.3.1917 # Tannlege/Zahnarzt/Dentist & 3.5.43–29.9.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dahl, Otto Peder + Kristiansand * 5.9.1892 # Politimann/Polizist/Policeman & 24.7.40–18.10.40: Kristiansand, Møllergata 19

Dahle, Arne + Søndeled * 18.7.1915 # Lensmannsbetjent/Befal Landpolizist/Offizier Country policeman/Officer & 17.2.43: Åkebergveien, Kristiansand, Grini, Natzweiler død29.2.44

Dahlen, Erling + Stokken * 25.10.1891 # Sekretær/Sekretär/Secretary & 14.8.40–8.5.45: Møllergata 19, Fuhlsbüttel, Rendsburg, Lübeck

Dahl-Hansen, Erik + Kristiansand * 5.3.1921 # Kontorist/Büroangestellter/Clerk & 2.11.42-8.5.45: Kristiansand, Grini

Dahll-Larssøn, Erik Thomas + Arendal * 17.4.1920 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Dahll-Larssøn, Lars + Arendal * 28.3.1887 # Styrmann/Steuermann/Helmsman & 1.4.42–8.5.45: Marlag u. Milag Nord, Rendsburg, Sachsenhausen

Dal, Gunvor + Birkenes * 5.5.1909 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 10.12.42–23.12.42: Kristiansand

Dalan, Evald Danielsen + Kristiansand * 18.5.1897 # Maskinist/Maschinist/Operator & 28.3.41–?: Kristiansand

Dalane, Olav + Evje * 1.7.1904 # Verksmester/Werksmeister/Works master & 19.9.42–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dalane, Sigurd + Åmli * 11.8.1901 # Dyrlege/Tierarzt/Veterinary & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Dale, Eivind + Kristiansand * 19.9.1913 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 22.9.43–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dale, Karl + Vennesla * 10.11.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 2.10.43–8.5.45: Møllergata 19, Grini

Dale, Syvert Olsen + Birkenes * 14.5.1890 # Bonde/Bauer/Farmer & 6.8.43–13.11.43: Kristiansand, Åkebergveien, Grini

Dalen, Theodor + Tvedestrand * 13.3.1900 # Drosjesjåfør/Taxifahrer/Taxidriver & 5.5.44–11.10.44: Kristiansand

Dalen, Arne + Arendal * 12.10.1924 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 6.11.43–24.11.43: Kristiansand

Dalene, Hans Bakke + Lillesand * 18.9.1924 # Student/Student/Student & 21.12.43–løslatt etter ca. en uke: Kristiansand

Dalseid, Astrid + Grimstad * 18.7.1920 # Typograf/Schriftsetzer/Typographer & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Ravensbrück

Dalsøren, Sigurd + Arendal * 8.10.1909 # Stasjonsbetjent/Eisenbahnangestellter/Porter & 15.11.43–10.2.45: Kristiansand, Grini

Damgård, Petter + Kristiansand * 25.11.1916 # Lagerarbeider/Lagerarbeiter/Warehouseman & 2.7.42–13.7.42: Kristiansand

Damman, Arne + Mandal * 25.9.1916 # Brannmann/Feuerwehrmann/Fireman & 20.6.44–28.6.44: Kristiansand

Damman, Kristian Fr. + Mandal * 12.4.1922 # Student/Student/Student & 20.6.44–8.5.45: Kristiansand, Berg

Damman, Ole + Flekkefjord * 2.10.1893 # Urmaker/Uhrmacher/Watchmaker & 5.4.44–14.4.44: Kristiansand

Danielsen, Adolf + Vestre Moland * 30.3.1919 # Sjøkadett/Seekadett/Midshipman & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død28.1.44

Danielsen, Anders G. + Hornnes * 13.9.1919 # Student/Student/Student & 15.10.43–20.12.44: Bredtvedt, Berg, Stav, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Danielsen, AnWei G. (Jensen) + Kina * 14.6.1940 # Misjonærbarn/Missionarskind/Missionary child & 8.12.41–25.9.45: Tsingtao, Tsimo, Weihsien (Kina)

Danielsen, Georg Emil + Vennesla * 17.4.1917 # Butikksjef/Geschäftsführer/General manager & 30.12.43–29.7.44: Kristiansand, Grini, Åkebergveien

Danielsen, Inger Wilhelmine + Grimstad * 27.8.1911 # Sykepleier/Krankenschwester/Nurse & 8.12.41–25.09.45: Tsingtao, Tsimo, Weihsien (Kina)

Danielsen, Sigurd + Hornnes * 28.11.1915 # Sagarbeider/Sägewerksarbeiter/Sawmill worker & 7.11.42–17.11.42: Kristiansand

Danielsen, Sverre Gunnar + Kristiansand * 18.1.1913 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 9.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Danielsen, Trygve + Mandal * 31.10.1902 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 17.9.42–31.10.42: Kristiansand

Davidsen, Bjørn + Kristiansand * 26.12.1915 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 8.9.42–15.8.43: Kristiansand

Debalts, Oktave + Farsund * 22.1.1913 # Montør/Monteur/Fitter & 27.10.42–7.11.42: Kristiansand

Dehlin, Harald Stene + Kristiansand * 12.5.1913 # Misjonssekretær/Missionssekretär/Missionary secretary & 25.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Detier, Maurice + Arendal * 14.1.1923 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 3.3.43–12.8.43: Kristiansand, Møllergata 19, Grini

Dietrich, Harald + Kristiansand * 14.2.1914 # Politimann/Polizist/Policeman & 9.3.45–24.4.45: Bredtveit

Dietrichson, Peter W. K. + Farsund * 1.6.1888 # Apoteker/Apotheker/Pharmacist & I 1.1.42–1.4.42 Farsund II 18.3.44–8.5.45: Farsund, Kristiansand, Møllergata 19

Digernes, Daniel Ingvald + Oddernes * 3.9.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 8.1.45–17.1.45: Kristiansand

Digernes, Peder + Åmli * 18.11.1896 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Digernæs, Tengel + Vegårshei * 17.5.1888 # Skogsarbeider/Waldarbeiter/Woodsman & 11.5.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Ditlefsen, Alf + Søgne * 10.6.1895 # Maskinist/Maschinist/Operator & 25.6.40–16.11.42: Port Lyautey, Nord-Afrika

Ditlefsen, Frits Magnus + Søgne * 8.11.1881 # Kjøpmann/Kaufmann/Merchant & I 20.2.42–1.4.42 Kristiansand II 21.6.43–20.7.43: Kristiansand

Djuphagen, Thor Einar + Flekkefjord * 13.3.1920 # Maler/Maler/Painter & 20.7.42–31.7.42: Kristiansand

Doller, Friedrich G. + Grimstad * 3.2.1894 # Tekniker/Techniker/Technician & 14.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Berg, Stutthof

Doller, Grete + Grimstad * 6.8.1899 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 14.10.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Stutthof

Dolsvåg, Gustav + Randesund * 1.5.1895 # Veivokter/Straßenwärter/Road patrol & 14.7.43–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dons, Johan Grundt + Farsund * 20.5.1899 # Skipsfører/Schiffsführer/Ship´s master & 21.3.44–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dovland, Helmer + Vegusdal * 25.10.1902 # Bonde/Bauer/Farmer & 17.10.44–13.11.44: Kristiansand

Dovland, Ragnvald + Evje * 30.12.1918 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 3.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Drangsholt, Alf Gunnar + Flekkefjord * 24.9.1909 # Distriktstannlege/Landzahnarzt/Regional dentist & 2.11.44–8.5.45: Stavanger, Grini

Drangsholt, Dagny + Kristiansand * 6.4.1902 # Bibliotekassistent/Bibliotheksassistent/Library assistant & 27.1.44–17.2.44: Kristiansand

Drangsholt, Fredrik + Kristiansand * 10.6.1905 # Salgssjef/Verkaufschef/Sales manager & 27.10.41: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen død3.5.43

Drangsholt, Kai Birk + Kristiansand * 1.4.1919 # Student/Student/Student & 30.11.43–8.5.45: Kristiansand, Stavern, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Drangsholt, Lina Kristine + Flekkefjord * 18.7.1883 # Husmor/Hausfrau/Housewife & 3.2.42–11.2.42: Kristiansand

Drangsholt, Lorentz + Høvåg * 5.3.1902 # Disponent/Geschäftsführer/General manager & 23.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død19.4.44

Drangsholt, Peder Harry + Kristiansand * 2.8.1918 # Slakter/Fleischer/Butcher & 12.3.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Drangsholt, Per Henrik + Kristiansand * 23.6.1921 # Student/Student/Student & 30.11.43–20.12.44: Stavanger, SS-Ausbildungslager Sennheim, Buchenwald

Drangsholt, Tollef Arthur + Birkenes * 10.4.1907 # Arbeider/Arbeiter/Worker & 28.10.42–17.12.42: Kristiansand, Grini, Møllergata 19

Due, Solveig + Arendal * 23.4.1924 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 29.2.44–18.3.44: Vollan

Due, Trygve Jost + Grimstad * 2.7.1897 # Skipsmegler/Schiffsmakler/Ship broker & 23.1.43–23.2.43: Kristiansand

Duesund, Peder + Lyngdal * 14.11.1900 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, Kirkenes

Due-Tønnessen, Tønnes C. + Kristiansand * 13.10.1911 # Distriktslege/Gemeindearzt/Community physician & 8.2.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dybdal, Jens Martin + Kristiansand * 28.8.1923 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 28.7.43–29.9.43: Kristiansand, Møllergata 19

Dybing, Tønnes + Nes * 17.3.1888 # Lærer/Lehrer/Teacher & 20.3.42–20.6.42: Kristiansand, Grini, Jørstadmoen, sykehus

Dyrstad, Johan + Kristiansand * 3.11.1905 # Skredder/Schneider/Tailor & 9.2.45–22.2.45: Kristiansand

Dyvik, Alv + Grimstad * 9.9.1914 # Bokholder/Buchhalter/Accountant & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Einar + Grimstad * 3.10.1920 # Setter/Schriftsetzer/Typographer & 23.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Knut + Grimstad * 4.12.1872 # Lærer/Lehrer/Teacher & 6.4.42–20.5.42: Arendal

Dyvik, Kaare + Grimstad * 27.12.1922 # Student/Student/Student & 7.1.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Sachsenhausen

Dyvik, Oddvar + Lillesand * 11.9.1918 # Politikonstabel/Polizist/Policeman & 9.1.43: Kristiansand, Grini, Natzweiler død18.6.44

Dyvik, Olav + Grimstad * 13.9.1909 # Redaktør/Redakteur/Editor & 4.1.43: Kristiansand, Grini, Trandum død9.5.44

Dølemo, Eivind + Gjøvdal * 29.9.1906 # Sjåfør/Fahrer/Driver & 5.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dølemo, Olav + Evje * 12.9.1901 # Entreprenør/Unternehmer/Entrepreneur & 3.11.43–8.5.45: Kristiansand, Grini, Natzweiler

Dønnestad, Finn + Kristiansand * 8.2.1922 # Rørlegger/Klempner/Plumber & 7.4.42–13.4.42: Kristiansand

Dåsnes, Olav + Farsund * 9.3.1902 # Lektor/Lektor/Editor & I 20.3.42–20.11.42: Kristiansand, Grini, Kirkenes II 31.3.44–23.5.44: Kristiansand III 9.2.45–15.3.45: Kristiansand

Dåsnes, Torgrim + Hornnes * 20.9.1920 # Prisrasjoneringskontrollør/Preisrationierungskontrolleur/Supervisor & 7.11.44–8.5.45: Kristiansand, Møllergata 19

Dåsvand, Sigurd + Fjære * 19.5.1916 # Student/Student/Student & 3.11.43–8.5.45: Åkebergveien, Grini

Dåsvatn, Jørgen + Hornnes * 23.8.1914 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–12.2.45: Kristiansand

Dåsvatn, Oddmund + Valle * 15.5.1920 # Elektriker/Elektriker/Electrician & 24.1.45–8.5.45: Kristiansand, Grini

Dåsvatn, Olav N. + Hornnes * 15.8.1911 # Ukjent/Unbekannt/Unknown & 5.1.45–21.2.45: Kristiansand