Fanger no

Databasen Fanger.no

Fanger.no er en levende kunnskapsbase og et digitalt minnesmerke over de 44 000 norske menn og kvinner som satt i fangenskap under andre verdenskrig.

Besøk databasen: fanger.no.

Å formidle kunnskap om norsk fangehistorie på nett er en viktig samfunnsoppgave, og gjør det enkelt for publikum å få tilgang til kvalitetssikret informasjon om en viktig del av norsk historie.

Over 44 000 nordmenn satt i fangenskap under andre verdenskrig, i leirer og fengsler i Norge og i ulike typer leirer og fengsler spredt over store deler av verden. Databasen skal gi oversikt over samtlige nordmenn i fangenskap i perioden 1940-1945.

Lær mer om hvordan du kan bruke databasen: