Fangehistorie

Med en fortid som politistasjon for Gestapo under andre verdenskrig, er fangehistorie et naturlig satsingsområde for ARKIVET. Over 44 000 norske menn og kvinner satt i fangenskap i perioden 1940-45, og deres historie utgjør en viktig del av senterets arbeid.

Mer informasjon kommer. Den siden er under utarbeidelse.