ARKIVET uka 2020 Dembra

Dembra

Dembra (Demokratisk beredskap mot rasisme, antisemittisme og udemokratiske holdninger) er et tilbud om kompetanseutvikling til skoler som ønsker å arbeide helhetlig og systematisk med kritisk tenkning, demokratisk medborgerskap og inkludering, eller som opplever at skolen har utfordringer knyttet til gruppefiendtlighet eller fordommer.

ARKIVET freds- og menneskerettigheter koordinerer tilbudet på Sørlandet, som en del av den nasjonale satsingen.

KORT OM DEMBRA

Dembra er et tilbud om veiledning, kurs og ressurser for skoler på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Utgangspunktet er skolens egne behov knyttet til arbeidet med demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet. I løpet av ett år får skolen tildelt en egen Dembra-veileder, og følger et løp med kartlegging, valg av satsingsområder, gjennomføring av egne aktiviteter, evaluering og videreføring. Du kan lese mer om Dembra på www.dembra.no

Dembra-koordinator ved ARKIVET gir en kort innføring i hva det innebærer å være en Dembra-skole:

HVORFOR BLI EN DEMBRA-SKOLE

I en travel hverdag opplever mange lærere at tiden ikke strekker til og at nye tiltak og satsinger stadig pålegges dem. Dembra er ikke et slikt prosjekt, men søker heller å gi en helhetlig og systematisk oversikt over alle gode tiltak som allerede er i gang på den enkelte skolen. En slik oversikt vil gjøre det lettere for skolen å skape en samarbeidskultur, samtidig som skolen kan sette i gang tiltak som de ansatte selv etterspør og ønsker å ta del i.

Tiden som skolen bruker på Dembra kommer med andre ord ikke i tillegg til det lærerne allerede gjør, men som en effektivisering av skolens allerede eksisterende arbeid med skolens overordnede mandat. Det er gratis å være en Dembra-skole.

Utviklingsarbeidet i skolen anno 2020 er i stor grad preget av fagfornyelsen, hvor bedre sammenheng i hele læreplanverket og dybdelæring er noen av fokusområdene. Overordnet del viser nettopp dette, blant annet gjennom tverrfaglige temaer. Dembra stemmer godt overens med verdigrunnlaget i det nye læreplanverket, og et år med Dembra vil passe svært godt som en del av arbeidet med fagfornyelsen.

«Skolen skal fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og diskriminering.» (Overordnet del, 1.6).

DEMBRA PÅ SØRLANDET

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter har siden 2018 ledet Dembra på Sørlandet. Siden da har en skole i Arendal kommune og tre skoler i Kristiansand kommune arbeidet med Dembra på sin skole. Fra skolestart 2021 ønsker vi å starte arbeidet med Dembra på tre nye skoler i regionen. Ta kontakt med koordinator Ingunn Tønnevold Hansen hvis du ønsker mer informasjon om mulighetene for Dembra på din skole.

«Finsland skole har fokus på de tverrfaglige temaene Folkehelse og livsmestring, samt Demokrati og medborgerskap. Vi opplever at Dembra treffer blink og glir rett inn i våre fagplaner. Skolen har valgt temaet Utenforskap på sosiale medier. Vi har lagt planer for kompetanseutvikling, undervisning og skolekultur. For oss har det vært viktig å legge planer hvor vi inkluderer både med elever og foreldre. Vårt mål er å øke kunnskapen om hva krenkelser på internett fører til; at foreldre snakker med barna sine, at elevene er kjent med de sosiale konsekvensene utenforskap kan føre til og at Dembra er en naturlig del av opplæringen på skolen.» - Rektor ved Finsland skole, Kristiansand.

DEMBRA-TEAMET

Bli kjent med Dembra-teamet på ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.