Publikumshenvendelser om krigsseilerne

Norsk senter for krigsseilerhistorie ved ARKIVET har gradvis blitt en institusjon mennesker fra hele Norge henvender seg til i spørsmål knyttet til krigsseilere. I særlig grad gjelder dette personer som trenger hjelp til å finne mer ut om familiemedlemmer som var krigsseilere.

Bistanden som gis dreier seg både om historiekunnskap, og om tips og råd for hvor man kan søke ytterligere informasjon. Se gjerne artikkelen om hvordan finne informasjon om krigsseilere før du kontakter oss.

Henvendelser om dette og oversendelse av digital dokumentasjon og bilder av krigsseilere til Krigsseilerregisteret kan sendes på e-post til: [email protected] Det er også mer informasjon å finne om dette på Krigsseilerregisteret.

Avlevering av originalt arkivmateriale om krigsseilere til Norsk senter for krigsseilerhistorie må avtales på forhånd via telefon 38 10 74 00, e-post: [email protected] eller avtalt oppmøte.

Faglige spørsmål knyttet til krigsseilerhistorien kan også rettes til e-post: [email protected] .


KONTAKT

Norsk senter for krigsseilerhistorie, ARKIVET, Vesterveien 4, 4616 Kristiansand
Tlf: 38 10 74 00 / E-post: [email protected]


ANSATTE

Bjørn Tore Rosendahl
Forsker, historiker (PhD) og faglig leder for Norsk senter for krigsseilerhistorie
[email protected]

Simen Zernichow
Historiker og koordinator for Krigsseilerregisteret
[email protected]

Thea Rønning Bergsagel
Formidler med ansvar for krigsseilerdokumentasjon
[email protected]

Tormod Christiansen
Prosjektmedarbeider Minnehallen.no
[email protected]