Samarbeid om nytt nasjonalt krigsseilerregister

Samarbeid om nytt nasjonalt krigsseilerregister

Stiftelsen Arkivet har inngått avtale om opprettelsen av et nasjonalt krigsseilerregister i samarbeid med Samlerhuset Norge AS og Lillesand Sjømannsforening/sjohistorie.no (med samarbeidspartnere).

Målsettingen er å registrere alle menn og kvinner som seilte for Nortraship, i hjemmeflåten, i marinen, for allierte og nøytrale handelsskip, og i alliert marine. I tillegg skal også utenlandske sjøfolk som seilte for Nortraship og i hjemmeflåten registreres. Alle sjøfolkene som registreres vil gjennom Krigsseilerregisteret få en slags egen hjemmeside hvor det blant annet gis opplysninger om hvilke skip de seilte på og om eventuelle krigsforlis. Stiftelsen Arkivet vil stå som faglig ansvarlig og prosjektleder i dette arbeidet.

Samlerhuset er initiativtaker til samarbeidet og står ansvarlig for finansieringen, både gjennom egne midler og via en innsamling blant sine kunder. Donering av midler kan skje gjennom nettsiden www.evigtakknemlig.no

Allerede nå kan man også gå inn her og registrere opplysninger om krigsseilere man kjenner til. Disse opplysningene vil så bli benyttet når det nye krigsseilerregisteret er operativt i løpet av første halvår 2015.

En viktig samarbeidspartner i prosjektet er Sjohistorie.no. Sjømannsforeningen i Lillesand og deres nettverk har allerede opprettet et betydelig arkiv over de norske krigsseilerne gjennom nettsiden www.sjohistorie.no. Ved at disse opplysningene slås sammen med Stiftelsen Arkivet sin informasjon, gjør dette at det nye krigsseilerregisteret ved oppstarten vil ha mange tusen navn allerede registrert. Så begynner det store arbeidet med å gå gjennom titusener av dokumenter på Riksarkivet hvor hovedkildene til historien om krigsseilerne befinner seg.

Foto: To av de sentrale ildsjelene i Lillesand Sjømannsforening som står bak sjohistorie.no, f.v.: Thorbjørn Andersen og Tore Jan Clausen