Russerfangenes dag

Russerfangenes dag

Arkivet arrangerer hvert år Russerfangenes dag 5. mai. Markeringen skal minnes de nær 50 sovjetiske krigsfangene som ble henrettet i Kristiansand under krigen. Bildet viser Einar Svenssen som har vært primus motor for å kartlegge gravene til de sovjetiske krigsfangene som ble henrettet i Kristiansandsområdet. Blant de sovjetiske krigsfangene på Agder, var det både russiske, ukrainske, hviterussiske, litauiske og polske krigsfanger.

5. mai 2019

Søndag 5. mai kl 10:00 Bjørn Robstad legger ned krans og holder tale ved minnesmerket på Jegersberg v/Grønn slette. Representanter fra den russiske ambassade er til stede ved markeringen. Elever fra Prestheia skole vil også delta

Bakgrunn for markeringen:

5. mai 1945 ble Simon Kotlik, Nicolay Glatkich og Fedor Tsherbakow henrettet av gestapisten Paul Glomb på Jegersberg øst for Kristiansand sentrum. Bakgrunnen for henrettelsen skal ha vært at fangene hadde klaget på maten de fikk i fangeleiren.
 
Primus motor i arbeidet med å finne fram opplysninger om de henrettede fangene er pensjonist Einar Svendsen. Han har i samarbeid med Arkivet satt opp minnesmerker på de stedene der det var henrettelser. Les Einar Svendsens beretning om "Tragedien på Jegersberg": her

 Les mer  om de sovjetiske krigsfangene på Sørlandet og på Arkivet: her