Rudolf Kerner

Rudolf Kerner

Rudolf Kerner ble født i Saarbrücken i 1910. Ved kapitulasjonen var han SS-Hauptsturmführer og kriminalkommissar. Han døde i 1998. (Foto: Statsarkivet i Kristiansand)

Rudolf Kerner utdannet seg til skomaker og arbeidet noen år i morens skoforretning. Da denne ble solgt i 1936, søkte Kerner seg til politiet.

Etter endt eksamen ved Führerschule i Berlin, det tidligere kriminaltekniske institutt, ble han beordret til tjeneste i det tyske sikkerhetspolitiet i Linz i mars 1939. Han ble raskt forfremmet og fikk en egen referentstilling. Først arbeidet han med saker mot marxister og kommunister, siden befattet han seg med etterforskning av personer mistenkt for homoseksualitet og fosterfordrivelser.

Kerner ble overført til Wiesbaden i juli 1940, deretter til Metz i Lothringen, hvor han fikk i oppgave å føre kontroll med evakuerte innbyggere.

Sommeren 1941 ble Kerner beordret tilbake til Linz og bedt om å holde seg klar i påvente av å overta en eller annen Einsatzkommando. Den 30. august fikk han ordre om å melde seg snarest mulig i Oslo. Den 3. september 1941 ble han beordret til leder for Sipo i Kristiansand.

Kerner innehadde stillingen som sjef for Aussendienststelle Kristiansand til kapitulasjonen. Formelt var han underlagt kommandøren i Stavanger.

Etter krigen ble han dømt til døden av Agder lagmannsrett, stadfestet av Høyesterett. Straffen ble senere omgjort til livsvarig fengsel. Men allerede i 1953 ble han benådet og utvist fra Norge.

"Det ubetinget største ansvar for mishandlingen [på Arkivet] faller etter min mening på Kerner".
- Dommer Fougner i Høyesterett november 1949
 
Tiden Kerner tjente ved Arkivet: