Redaksjonen

E-post til redaksjonen:
 
Postadresse:
Nytt blikk/Stiftelsen arkivet
Vesterveien 4
4616 Kristiansand
Telefon: 38 10 74 00

Redaksjonen for Nytt Blikk< 2016: Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Stein Christian Salvesen 

Redaksjonen for Nytt Blikk<2015: Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Georg Kristoffer Fjalsett.

Redaksjonen for Nytt Blikk<2014: Gro Kvanvig, Mirjam Krsiensen, Eystein Ellingsen og Kjetil Grødum.

Redaksjonen for Nytt Blikk <2013: Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Thomas V.H. Hagen.

Redaksjonen for Nytt Blikk <2012: Gro Kvanvig, Mirjam Kristensen, Thomas V.H. Hagen.