Paul Wilhelm Heinze

Paul Wilhelm Heinze

Paul Wilhelm Heinze ble født i 1903. Han tjenestegjorde som SS-Sturmscharführer og kriminalsekretær i Kristiansand inntil høsten 1944.

Vi har få opplysninger om Heinzes liv før han kom til Kristiansand sommeren 1942. Fra da tjenestegjorde han i avd. III (Sicherheitsdienst, SD) og IV (Gestapo) på Arkivet.

Heinze er kjent som den mest brutale gestapisten på Arkivet, ved siden av Lipicki og nordmannen Ole Wehus. Heinze spilte en sentral rolle i arrestasjonen og mishandlingen av Pål Eiken i mars 1944. Eiken døde senere av skadene på sykehuset i Kristiansand. Mye tyder på at Eiken selv, i samtale med to sykepleiere, utpekte Heinze som den verste torturisten.

Kerner så etter hvert på Heinze som en brysom mann og ønsket ham vekk. Høsten 1944 ble det bestemt at Heinze skulle på permisjonsreise til Tyskland. Han omkom imidlertid da DS "Westfalen" gikk ned utenfor Strømstad den 8. september. Liket fløt senere i land i Sverige.

Tiden Heinze tjente ved Arkivet: