Andre aktiviteter

I margen til venstre finner du informasjon om undervisningsavdelingens andre aktiviteter.

Blant annet arrangerer vi hvert år en stor markering av Holocaustdagen for alle niendeklassinger i Kristiansand kommune, vi tilbyr flere opplegg gjennom Den kulturelle skolesekken i Vest-Agder, og vi deltar i prosjekter av ulike slag.


Fra markeringen av Holocaustdagen i Kristiansand i 2012