Oppsigelse av de ansatte i Krigsseilerprosjektet

Oppsigelse av de ansatte i Krigsseilerprosjektet

Det er med stor beklagelse at Stiftelsen Arkivet har måttet gå til oppsigelse av de tre ansatte i Krigsseilerprosjektet med virkning fra 31. juli 2012.

Årsaken til oppsigelsene er at prosjektets oppdragsgiver, Stiftelsen Hestmanden, på et styremøte i mars i år vedtok å stanse alle budsjetterte og planlagte utbetalinger til Stiftelsen Arkivet med den begrunnelse at Stiftelsen Hestmanden ikke kan tildele midler det knytter seg usikkerhet til.

Usikkerheten Stiftelsen Hestmanden sikter til kom frem i et møte mellom Kulturdepartementet, Vest-Agder fylkeskommune og Vest-Agder-museet 7. mars 2012. Der stilte departementet krav om konsolidering mellom Stiftelsen Hestmanden og Vest-Agder-museet samt en oppdatert museumsplan for godkjennelse før departementet tar stilling til utbetaling av bevilgede spillemidler til formidlingsprosjektet på D/S “Hestmanden”.

Det er ingenting som tyder på at det vil komme penger til prosjektet i overskuelig fremtid. Stiftelsen Arkivet har ikke mottatt noen signaler fra ansvarlige eller involverte parter som garanterer for videre driftsmidler til prosjektet.

Stiftelsen Arkivet er gjennom Krigsseilerprosjektet godt i gang med det viktige arbeidet med å formidle krigsseilernes historie. I samarbeid med unikt nettverk av fagfolk og museer har vi samlet dokumentasjonsmateriell og skaffet oversikt over fagfeltet. Dette er en oppgave Stiftelsen Arkivet sterkt ønsker å fortsette med slik at første trinn i utviklingen av museumsskipet “Hestmanden” kan stå klar i 2013. Vi håper i det lengste at den økonomiske situasjonen prosjektet er i vil løse seg, men ettersom Stiftelsen Arkivet ikke kan garantere for normale lønnsutbetalinger lenger enn tre måneder frem i tid, ser vi oss nødt til å gå til oppsigelse av prosjektets tre ansatte. Det beklager Stiftelsen Arkivet sterkt.

Pressebilder