Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Stiftelsen Arkivet går sammen med Politiet og KS Agder/kommunene i begge Agderfylkene inn i et samarbeid om opprettelse av Plattform - Norsk Institutt for Forebygging av Antidemokratiske Krefter og Voldelig Ekstremisme. Instituttet vil ha tilhold på Stiftelsen Arkivet. Samlokaliseringen skal styrke det forebyggende arbeidet i begge Agder-fylkene, samt utvikles til å bli et relevant nasjonalt fag- og kompetansemiljø.

Fra venstre på bildet: Politiinspektør Erling Børstad fra Politidirektoratet, Styreleder KS Agder Tellef Inge Mørland, direktør Stiftelsen Arkivet Audun Myhre og politimester i Agder Kirsten Lindeberg