Omar Sadiq ARKIVET uka panelsamtale

Omar Sadiq

Daglig leder og interkommunal rådgiver i PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.

FAGLIGE INTERESSER
  • radikalisering og voldelig ekstremisme
  • gjengkriminalitet
  • ungdomsvold
  • organisert kriminalitet
  • forebygge utenforskap
  • forebygge hat
  • IS
  • høyreekstremisme

Knytt kontakt med Omar Sadiq på LinkedIn.

PLATTFORM - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme ble etablert i 2016 og er et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning.

Les mer på nettsiden: Plattform.no.

Mentorskolen - tettere på. Mentorordning i Agder, i samarbeid med RVTS, Muslimsk Union i Agder, Agder-politiet, Agder-kommuner m.fl.

Nazimarsj og koranbrenning. Protest, provokasjon og/eller propaganda? Panelsamtale under ARKIVET-uka, august 2020.

Høyreekstremisme. Seminar i samarbeid med RVTS Sør, desember 2019.


Innsiden av miljøet - ungdom og utenforskap. Seminar i samarbeid med Røde Kors, november 2019.


Er ditt nabolag og din kommune forberedt på å ta imot en IS-kriger og hans familie?
Panelsamtale under Arendalsuka, august 2019.

Papirløse - et liv på utsiden? Utenforskap, sårbarhet og returprogram. Seminar i samarbeid med Norges Multikulturelle senter, juni 2019.

Å være leder i religions- og livssynssamfunn i dagens Norge. Kurs for religiøse ledere i Agder i samarbeid med UiA, 2018.