Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet over statsbudsjettet

Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet over statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å flytte 1,2 mill. kroner fra Norsk kulturråd inn i det ordinære tilskuddet til Stiftelsen Arkivet. Kunnskapsdepartementet foreslår i tillegg å øke tilskuddet til Stiftelsen Arkivet med 0,5 mill. kroner i 2015.

Fungerende direktør ved Stiftelsen Arkivet, Bjørn Tore Rosendahl tar i mot nyheten med glede.

- Det er en god nyhet at Stiftelsen Arkivet får et økt tilskudd. Det betyr at vårt arbeid med historieformidling og holdningsskapende arbeid blir verdsatt. Vi håper dette er starten på en økning over statsbudsjettet slik at vi nærmer oss 10 millioner. Det er et naturlig nivå for en institusjon av vår størrelse og med våre ambisjoner.

Forslaget til statsbudsjett viser et driftstilskudd til neste år på 8,768 millioner kroner til Stiftelsen Arkivet.

Les mer om tildelingen: her