Nyhetsarkiv

Nytt blikk 2014

Nytt blikk 2014

Vi er stolte over å ha laget 4 nummer av Nytt blikk! Årets nummer har tema MED HOLOCAUST PÅ PENSUM og handler om undervisning og litteratur om holocaust. Nytt blikk 2014 vil bli omtalt og lansert 2. desember på Arkivets julequiz kl. 18. Ønsker du å abonnere på Nytt Blikk? For kr. 100,- får du det hjem i postkassa di. Send en mail til [email protected]

Tirsdag på Arkivet: Eirik Veum

Tirsdag på Arkivet: Eirik Veum

Tirsdag 18. november lanserte Eirik Veum siste bok i trilogien "Nådeløse nordmenn. Gestapo 1940-45". Også i denne boken ble Arkivet som Gestapohovedkvarteret på Sørlandet omtalt. Eirik Veums foredrag ble innledet av historiker Bjørn Tore Rosendahl.

Hvordan påvirker 1. verdenskrig verden i dag?

Hvordan påvirker 1. verdenskrig verden i dag?

Stiftelsen Arkivet arrangerer 27. og 28. november seminaret "Walk the line 1914-2014" hvor man trekker linjene fra 1. verdenskrig til aktuelle konfliktområder i dag. Bidragsytere er: Ulf Andenæs, Christian Borch, Nikolai Brandal, Cecilie Hellestveit, Svein Mønnesland og Bjørn Tore Rosendahl.

Stiftelsen Arkivet har ansatt Audun Myhre som ny direktør.

Stiftelsen Arkivet har ansatt Audun Myhre som ny direktør.

Vi er veldig glade for at Audun Myhre finner det interessant å lede Stiftelsen Arkivet videre i vårt viktige arbeid, uttaler styreleder Dagrun Eriksen. Myhre har en spennende bakgrunn med mange kvaliteter som vi mener kan tilføre Stiftelsen Arkivet det vi trenger for å løfte vårt engasjement for menneskeverd og demokrati ytterligere.

Stiftelsen Arkivet ønsker å tilbakeføre den opprinnelige fasaden.

Stiftelsen Arkivet ønsker å tilbakeføre den opprinnelige fasaden.

Statens Vegvesen Region Sør har lagt ut reguleringsplan for E18/E39 Gartnerløkka – Meieriet til høring. Stiftelsen Arkivet er positiv til planen slik den foreligger, men har et ønske om å tilbakeføre trappesatsen opp mot bygget slik det opprinnelig var.

Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet over statsbudsjettet

Økt tilskudd til Stiftelsen Arkivet over statsbudsjettet

Regjeringen foreslår å flytte 1,2 mill. kroner fra Norsk kulturråd inn i det ordinære tilskuddet til Stiftelsen Arkivet. Kunnskapsdepartementet foreslår i tillegg å øke tilskuddet til Stiftelsen Arkivet med 0,5 mill. kroner i 2015.

Kampen om sannheten

Kampen om sannheten

Bjarne Borgersens bok «Kampen om sannheten – krigshelten og hans navnløse hjelpere» ble lansert på Arkivet 7. oktober. Forfatteren presenterte boka for en fullsatt sal. Her er forfatteren i samtale med historiker Thomas Hagen.

Michelet ønsker Stiftelsen Arkivet som nasjonalt senter for krigsseilernes historie

Michelet ønsker Stiftelsen Arkivet som nasjonalt senter for krigsseilernes historie

Jon Michelet gikk nylig ut på Kveldsnytt og anbefalte at Stiftelsen Arkivet gis i oppgave å bli et nasjonalt senter for krigsseilernes historie.Stiftelsen Arkivet tar dette som en stor tillitserklæring og som en anerkjennelse av vårt fagmiljø både knyttet til krigsseilerhistorien og til formidling av andre verdenskrigs historie mer generelt.

Overrekkelse av viktig krigsgjenstand

Overrekkelse av viktig krigsgjenstand

Stiftelsen Arkivet fikk i dag overrakt en pistol som Odd Starheim fra Kompani Linge ga til Pål Eiken under dramatiske omstendigheter i 1943. Pål Eiken ble senere arrestert og døde som følge av torturen han ble utsatt for på Arkivet. Det var Toralf Tveiten som overrakte gaven til Stiftelsen Arkivet på vegne av familien.

Den kulturelle skolesekken på Arkivet

Den kulturelle skolesekken på Arkivet

Det er høst, og det betyr tid for Den kulturelle skolesekken her på Arkivet. I en årrekke har Stiftelsen Arkivet produsert skolesekkurs i regi av Vest-Agder fylkeskommune. Denne høsten står tre kurs på programmet.

Tirsdag på Arkivet

Tirsdag på Arkivet

Høstens program er nå klart! Vi starter i oktober med lansering av Bjarne Borgersens bok "Kampen om sannheten". I november presenterer Eirik Veum siste bind i trilogien "Nådeløse nordmenn". Høsten avsluttes med Kjartan Fløgstad og romanen "Magdalenafjorden" - etterfulgt av Stiftelsen Arkivets legendariske Julequiz. Vel møtt!

Arkivet med ny fasade

Arkivet med ny fasade

I løpet av de siste månedene har Arkivets fasade fått en helt påkrevet opprustning, og nå er dette arbeidet endelig ferdig. Men enda viktigere for oss er de indre fasilitetene. Årlig besøkes Arkivet av flere tusen skoleelever og andre besøkende. Stiftelsen Arkivet ønsker å nå et enda større publikum, men virksomheten begrenses av byggets fysiske rammer. Med utgangspunkt i vår visjon om «Større rom for menneskeverd» arbeider derfor Stiftelsen Arkivet med å utvikle planer og sikre finansiering til en større og etterlengtet ombygging.

Omvisning i Gestapokjelleren

Omvisning i Gestapokjelleren

Det er guidet omvisning i Gestapokjelleren hver søndag kl 13.15. Utover dette er det mulig å besøke undervisningen på egenhånd med audioguide.

Temporær utstilling på Arkivet i sommer

Temporær utstilling på Arkivet i sommer

Utstillingen "Vi skal leve! Fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbruck." Har åpent fra 1. juli - 15. august. Kl. 13 - 15. (Lørdager stengt). Inngang kr. 30,- For besøkende til den permanente utstillingen i Gestapokjelleren inngår "Vi skal leve!" i omvisningen.