Nyhetsarkiv

Når tidsvitnene blir borte

Når tidsvitnene blir borte

Samuel Steinmann gikk nylig bort. Han var den siste av de gjenlevende norske jødene som ble deportert i 1942. Med Samuel Steinmann ble også et viktig tidsvitne borte. Hvordan kan vi fortelle om holocaust når tidsvitnene ikke lenger er blant oss? Et annet tidsvitne, Edith Notowicz, snakker om livet som holocaustoverlevende og plikten til å fortelle. Les hennes historie her.

Arkivet i dag:

Arkivet i dag:

FREDAG 24. APRIL: Fremskrittspartiet besøker Stiftelsen Arkivet for å bli orientert om vår virksomhet og drift. Stortingsrepresentant Bente Thorsen og ordførerkandidat i Kristiansand Stian Storbukås blir orientert om Stiftelsen Arkivets arbeid generelt og særlig om forskning og formidling som med utgangspunkt i 2.verdenskrig skal skape større rom for menneskeverd.

Stiftelsen Arkivet tilstede ved åpning av ny utstilling i Berlin

Stiftelsen Arkivet tilstede ved åpning av ny utstilling i Berlin

Direktør Audun Myhre var tilstede ved åpningen av utstillingen "1945 Niederlage. Befreiung. Neuanfang" på Historisk museum Berlin. Utstillingen viser 12 lands historier fra mai -45 og fremover. Historiene formidles blant annet gjennom 3 personer fra hvert land. I den norske delen har Stiftelsen Arkivet bidratt til historien om motstandskvinnen Henriette Bie Lorentzen. Bildet viser Audun Myhre sammen med norsk ambassadør Elisabeth Walaas.

Beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig. Kompetanse etterspørres!

Beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig. Kompetanse etterspørres!

Stiftelsen Arkivet har gått inn som partner med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia om EØS-prosjektet «Books discovered once again». En del av prosjektet er knyttet til forskning på hva som skjedde med konfiskert og beslaglagt litteratur under 2. verdenskrig i Norge. Prosjektet vil kunne bidra til ny kunnskap om en del av historien som i dag er ukjent. Stiftelsen Arkivet ønsker å komme i kontakt med bibliotekarer, forskere, historikere, forfattere eller andre som har kompetanse på eller er interessert i boksamlinger og andre kunstskatter som ble beslaglagt av nazistene under andre verdenskrig.

Nytt krigsmonument i Arendal

Nytt krigsmonument i Arendal

8. mai avdukes et nytt krigsmonument over falne fra Arendal under 2.verdenskrig. De 117 krigsofrene fra Arendal vil bli minnet med navn på fire bautaer. Av de 117 - 116 menn og en kvinne - er 94 sjømenn. Fram til nå har Arendal vært den eneste kommunen i landet med eget minnesmerke uten navn. Det er journalist/krigshistoriker Kristen Taraldsen som er initiativtaker til å reise navnebautaene.

Arkivet i dag

Arkivet i dag

FREDAG 17. APRIL: I dag har vi feiret at vi har kommet i havn med en ny overordnet strategi for Stiftelsen Arkivet. STØRRE ROM FOR MENNESKEVERD er visjonen for vårt videre arbeid. Vi vil med utgangspunkt i den overordnede strategien arbeide videre med de underliggende målområder med tanke på en helhetlig plan for perioden 2016 – 2020.

Gjenstander fra Grini gitt til Arkivet

Gjenstander fra Grini gitt til Arkivet

Vi har i gave mottatt to flotte skrin av tre som ble laget av fanger på Grini under krigen. Det ene skrinet med GR inni 9 (=Grini) i lokket ble laget av Olav Rudjord på Grini i 1944. Det andre skrinet byttet han til seg fra en medfange. Olav Rudjord ble arrestert i forbindelse med opprullingen av milorg-gruppen i Lyngdalen, våren 1944.

15. april 1940

15. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Klokken 11.00 undertegner Oberstløytnant Wachsmuth kapitulasjonsavtalen på hotell Dølen på Evje. Avtalen er en personlig triumf for Wachsmuth - en betydelig større norsk avdeling overgir seg uten kamp. Bragden får behørig omtale i den tyske propagandaen.

På Arkivet i dag

På Arkivet i dag

TIRSDAG 14. APRIL: I dag kl. 19.00 holder Knut Mæsel foredraget "Luftkrigen over Sørlandet" på Arkivet. Han vil fortelle om den tyske krigsoppbyggingen på Sørlandet. Om luftkamper mellom allierte og tyske fly. Og om hvilken strategisk betydning flyplassene på Sørlandet hadde under slaget om Storbritannia.

14. april 1940

14. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Hærad: Torpedobåten "Teist" blir senket av eget mannskap ved Drange for ikke å komme i tyskernes besittelse. Mannskapet går i land og søker å komme i kontakt med den norske hæren. Setesdalen: De norske styrkene i Setesdal å akseptere det tyske tilbudet om kapitulasjon.

ARKIVET I DAG

ARKIVET I DAG

Mandag 13. april: Sammen med RVTS har Stiftelsen Arkivet i dag drøftet hvordan vi kan utvikle forskerseminar om voldelig ekstremisme, seminar hvor fortellinger fra ulike kulturer og tidsepoker om overgrep og dehumaniserende regimer møter hverandre. Sammen vil vi også arbeide for å etablere et nettverk for organisasjoner og institusjoner som har overlappende samfunnsansvar og verdier.

12. april 1940

12. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Hægeland, 12. april 1940: Major Finn Bakker fikk ordre om å trekke tilbake soldatene han hadde i stilling på Hægeland. Han ønsket å selv å kjempe imot tyskerne, men fikk avslag i sitt ønske av Generalmajor Liljedahl. Utpå kvelden samme dag ankom soldatene Syrtveit.

11. april 1940

11. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Vennesla, rundt 11. april 1940: Et par dager etter angrepet på Kristiansand kom tyske soldater kjørende til Vennesla. To motorsykler med sidevogn og en lastebil kjørte gjennom bygda og vinket gemyttlig til alle skuelystne. Venndølene vinket visstnok slukøret tilbake. Sannsynligvis kom tyskerne til Vennesla fordi de hadde kjørt feil.

10. april 1940

10. april 1940

Hva skjedde på Agder i de viktige aprildagene 1940: Strai, 9. og 10. april 1940: Det første døgnet av tilbaketrekningen la norske soldater seg i stilling på Strai for å beskytte veien og Sørlandsbanen. En av disse soldatene var Osmund Faremo. Hans fortelling fra krigen kan du lese her.