Nyhetsarkiv

Ny utstillingsblogg

Ny utstillingsblogg

"Brennpunkt Arkivet" er navnet på den nye permanente utstillingen på Stiftelsen Arkivet. Fram mot åpningen i april 2016 kan man følge arbeidet med utstillingen på vår egen utstillings-blogg. Her vil vi dele glimt fra bak kulissene, gjenstander og historier.

Radikalisering og voldelig ekstremisme

Radikalisering og voldelig ekstremisme

RVTS Sør, Stiftelsen Arkivet, IMDi, FN-Sambandet og Kristiansand kommune presenterer høsten 2015 en seminarrekke om radikalisering og voldelig ekstremisme.Seminar1har tema: Best Practice: Smarte grep og erfaringer fra lokal forebygging og de-radikaliseringsarbeid

Stiftelsen Arkivets forskning på krigsseilere presentert i Kina

Stiftelsen Arkivets forskning på krigsseilere presentert i Kina

Under en konferanse ved det maritime universitetet i Dalian i Kina, var historiker og PhD-student Bjørn Tore Rosendahl blant dem som holdt foredrag. Dette er en del av et forskningsopphold på 3 uker som Rosendahl, etter å ha blitt invitert, gjennomfører i Dalian.

Den ukjente historien om Rio de Janeiro

Den ukjente historien om Rio de Janeiro

Det har den siste tiden vært mye oppmerksomhet rundt dampskipet Rio de Janeiro, etter det ble kjent på Sankthansaften gjennom NRK at vraket etter skipet er funnet. Det tyske troppetransportskipet ble senket utenfor Lillesand 8. april 1940, dagen før invasjonen av Norge. Hvorfor har det vært så mye fokus på dette funnet? Mye av bakgrunnen for denne interessen er å finne i historien, en må studere hendelsene den skjebnesvangre dagen 8. april 1940. Stiftelsen Arkivet ønsker i denne sammenheng å gjøre fritt tilgjengelig en artikkel for å gi informasjon om denne historien til publikum. Artikkelen er skrevet av Simen Zernichow og heter «Det tyske krigsforlis som ble ignorert? Militæret i Kristiansand og de politiske myndighetenes tolkning av varslene fra Lillesand om en nært forestående invasjon etter torpederingen av DS «Rio de Janeiro» 8. april 1940». Artikkelen vil i 2016 bli publisert i Vestre Moland og Lillesand historielag sitt tidsskrift Det var en gang.

Erfaringsutveksling om radikalisering

Erfaringsutveksling om radikalisering

Arkivet hadde fredag 19.juni besøk fra Pakistan. Asad fra Home departement i Punjab og Sohail, senior superintendent of police in Counter Terrorism departement deltok i en rundebordssamtale hos FN-sambandet med Gunvor Andresen som vertskap. Sammen med politistasjonssjef Ole Hortemo, representanter fra UiA, IMDI og muslimsk ungdom ble det utvekslet erfaringer og synspunkt på hvordan man kan bekjempe og forebygge radikalisering.

Enstemmig vedtak om støtte til Stiftelsen Arkivet

Enstemmig vedtak om støtte til Stiftelsen Arkivet

Fylkestingene i Aust- og Vest-Agder samt Kristiansand bystyre har enstemmig vedtatt å støtte Stiftelsen Arkivet med 15 millioner kroner, henholdsvis 2 millioner, 8 millioner og 5 millioner kroner. For å kunne fortsette den positive utviklingen som er ved Stiftelsen Arkivet er det helt nødvendig med renovering/utbygging. Begge Agderfylkene og Kristiansand kommune støtter denne utviklingen, og forutsetter at Staten bidrar med det samme beløpet.

Ny bok om utenlandske krigsseilere fra Stiftelsen Arkivet

Ny bok om utenlandske krigsseilere fra Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet lanserte 4. juni boken om de utenlandske krigsseilerne. De utenlandske sjøfolkene i den norske handelsflåten har hittil vært et ukjent kapittel i historien om Norge og andre verdenskrig. Boken er redigert av historiker Bjørn Tore Rosendahl ved Stiftelsen Arkivet. Jon Michelet har skrevet bokens etterord. Bokens tittel er «De var også krigsseilere. Omkomne utenlandske sjøfolk på norske skip under andre verdenskrig».

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

I sitt svar til Hans Fredrik Grøvan (KrF) om Stiftelsen Arkivet sitt arbeid med krigsseilerhistorien, bekrefter kulturminister Thorhild Widvey i spørretimen onsdag 3. juni at dette er et viktig og nødvendig arbeid. Statsråden henviser til en fellesuttalelse fra Stiftelsen Arkivet og Vest-Agder-museet om rollefordeling og samarbeid i arbeidet med krigsseilernes historie og ber om at de to sentrale kulturinstitusjonene fortsetter dialogen og avklarer det faglige samarbeidet

Sommeråpent på Arkivet

Sommeråpent på Arkivet

I år får besøkende på Arkivet seg en hyggelig overraskelse før de besøker Gestapoutstillingen. Utenfor inngangen er det satt opp telt med salg av billetter, bøker, kaffe, vafler og enkelte effekter. Dyktige skoleelever passer butikken som er åpen i hele sommer. Velkommen!

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Ravensbruck-utstilling til Rådhuset

Utstillingen "Vi skal leve, fem tidsvitner fra Arkivet til Ravensbruck" blir vist i Kristiansand Rådhus i hele sommer. Stiftelsen Arkivet har laget utstillingen som forteller historien til fem motstandsvinner på Sørlandet. Hvem var de - og hva skjedde med dem?

Anbefaler finansiell medvirkning til byggetiltak på Arkivet

Anbefaler finansiell medvirkning til byggetiltak på Arkivet

Hovedutvalg for kultur og utdanning gikk i dag inn for at Vest-Agder fylkeskommune skal bevilge åtte millioner kroner til ombygging og utvikling av bygningsmassen ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Dersom fylkestinget i midten av juni støtter bevilgningen er intensjonen at fylkeskommune skal bevilge beløpet i perioden 2018-2019. Vedtaket er fattet under forutsetning av at prosjektet fullfinansieres.

26. mai 1945: De første tysklandsfangene kommer hjem

26. mai 1945: De første tysklandsfangene kommer hjem

De første transportene med tysklandsfanger ankommer jernbanestasjonen i Kristiansand og sendes med busser ut til andre kommuner. I Mandal tas tysklandsfangene i mot som helter. Utover våren og sommeren kommer alle fangene hjemsendt. De fleste kommer via Sverige hvor de har vært internert og fått oppfølging av helsepersonell. Det er sterke gledesscener som utspiller seg, men hjemkomsten gjør savnet og sogen over de som ikke kom hjem desto sterkere. Få dager etter at de første tysklandsfangene kommer hjem starter hjemsendelsen av tyske krigsfanger til Tyskland.

Radikal forskning mot terror

Radikal forskning mot terror

Radikalisering er et upresist ord for å beskrive fenomenet mange opplever som en reell, men samtidig veldig diffus og uforutsigbar trussel. Skal en virkelig forstå fenomenet, må en tenke radikalt og sette bindestrek mellom tidligere adskilte begrep og fagfelt. Like viktig som å vite hva en skal lete etter, er hva en ikke skal lete etter. Kjetil Grødum, Ph.D og forskningsleder, Stiftelsen Arkivet:

EØS-workshop

EØS-workshop

Første workshop i Kristiansand sammen med vår tsjekkiske partner i EØS-prosjektet, Books discovered once again. Sammen med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia vil vi fortelle historien om hva som skjedde med konfiskere bøker i Europa som ble samlet i Praha under andre verdenskrig. En del av framstillingen vil også ta for seg hva som skjedde med litteratur under okkupasjonen i Norge.