Nyhetsarkiv

Vi etterlyser bilder

Vi etterlyser bilder

For å dokumentere Gestapos virksomhet på det tidligere Statsarkivet er vi på jakt etter bilder fra perioden 1942-45. Vi trenger blant annet bilder som viser bygget, de som arbeidet her og de som bodde i nærheten. Kanskje har du akkurat det vi er på jakt etter?

Vi gjør plass til en ny utstilling

Vi gjør plass til en ny utstilling

Arbeidet er i gang med å demontere utstillingen i Gestapokjelleren. Alle gjenstander blir behørig registrert og pakket ned. Utstillingen som nå blir historie har gjennom 15 år berørt over 90 000 besøkende. Den ble laget av scenograf Alf Huseth i 2001. Sammen med medlemmer fra Arkivets venneforening laget Huseth det som har vært Stiftelsen Arkivets viktigste merkevare. Det er med en viss vedmodighet at utstillingen nå tas ned for å gi plass til en ny utstilling.

Godt nytt år!

Godt nytt år!

Stiftelsen Arkivet går inn i et spennende nytt år. I løpet av 2016 skal det både åpnes en ny permanent utstilling samtidig som planene for restaurering og nybygg vil sette i gang. Gestapokjelleren stenges for omvisning fra 4. januar. Men det er mulig å booke skoleklasser inn i alternativt opplegg. Kontakt undervisningsleder Eystein Ellingsen på [email protected] for informasjon. Samtidig ønsker vi alle velkommen til å besøke den nye utstillingen som åpner 9. april.

Litteraturen som skremte nazistene

Litteraturen som skremte nazistene

Hva skal til for å kontrollere et samfunn? Til alle tider har myndighetene forsøkt å stoppe spredningen av tanker og ideer som på ideologisk eller politisk grunnlag har vært i strid med de rådende ideer. I denne artikkelen, skrevet av Gro Kvanvig ved Stiftelsen Arkivet, blir det skildret hva som skjedde med litteraturen i Norge og Europa under andre verdenskrig. Artikkelen har stått på trykk i Agderposten 4. desember 2015.

Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Opprettelse av nytt institutt for forebygging av antidemokratiske krefter og voldelig ekstremisme

Stiftelsen Arkivet går sammen med Politiet og KS Agder/kommunene i begge Agderfylkene inn i et samarbeid om opprettelse av Plattform - Norsk Institutt for Forebygging av Antidemokratiske Krefter og Voldelig Ekstremisme. Instituttet vil ha tilhold på Stiftelsen Arkivet. Samlokaliseringen skal styrke det forebyggende arbeidet i begge Agder-fylkene, samt utvikles til å bli et relevant nasjonalt fag- og kompetansemiljø.

Nytt blikk 2015

Nytt blikk 2015

Nytt blikk 2015 har tema "Fra Åsted til minnested". Denne utgaven av Nytt Blikk ser nærmere på minnesmerker og minnesteder. Artiklene belyser flere sider ved prosessene som fører til at åsteder blir til minnesteder. Nytt blikk selges hos Stiftelsen Arkivet og utvalgte bokhandlere. Abonnenter på Nytt Blikk får årets utgivelse i postkassa for kr. 100,-

Cities for life

Cities for life

Cities for Life er et verdensomspennende nettverk som jobber mot dødsstraff. Det består av over 1850 byer i over 90 forskjellige land som markerer sin motstand mot dødsstraff. Dette gjør de ved å flombelyse et av byens signalbygg eller monument på den årlige globale aksjonsdagen 30. november. Cities for life ønsker å støtte sivil form for rettferdighet og et rettssystem hvor dødsstraff ikke blir gitt som straff. Kristiansand kommune er medlem av nettverket og har valgt Arkivet som signalbygg for markeringen.

Tirsdag på Arkivet: Roger Tronstad og Quiz

Tirsdag på Arkivet: Roger Tronstad og Quiz

1. desember ble årets siste Tirsdag på Arkivet arrangert. Roger Tronstad presenterte sin bok "Jøder på Agder 1851-1945" for en fullsatt sal. Etter foredraget ble deltakernes allmennkunnskaper, evne til resonnement og taktiske ferdigheter testet. Quizmastere var Thomas V.H. Hagen. Vinnerlaget "Eddie and the Noodles" stakk av med årets pokal.

Digitalt monument over krigsseilerne

Digitalt monument over krigsseilerne

Prosjektkoordinator ved Krigsseilerregisteret ved Stiftelsen Arkivet, Simen Zernichow, skriver i denne artikkelen om hvorfor det er så viktig å hedre krigsseilere fra andre verdenskrig ved å dokumentere deres historier.

KrF og Venstre har fått gjennomslag i statsbudsjettet for kr 1,5 millioner til etablering og drift av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet.

KrF og Venstre har fått gjennomslag i statsbudsjettet for kr 1,5 millioner til etablering og drift av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet.

Det gir Stiftelsen Arkivet anledning til å etablere et levende, monumentalt, allment tilgjengelig minnesmerke over krigsseilerne som hedrer den enkeltes historie og innsats ved å gi dem hver sin hjemmeside.

Nye vinkler på islamisme og deradikalisering

Nye vinkler på islamisme og deradikalisering

Stiftelsen Arkivet arrangerer dagseminaret "Historien som ikke blir fortalt." Seminaret er et samarbeid med RVTS-Sør, Antirasistisk senter og Stiftelsen Internasjonalt hus. Det har under dagens seminar blant annet blitt diskutert nye måter å behandle og drøfte spørsmål knyttet til islamisme og radikalisering.

Arkivverket og Stiftelsen Arkivet inngår samarbeid for å gjøre historien om krigsseilerne tilgjengelig for alle

Arkivverket og Stiftelsen Arkivet inngår samarbeid for å gjøre historien om krigsseilerne tilgjengelig for alle

Arkivverket og Stiftelsen Arkivet signerte 29. oktober 2015 en samarbeidsavtale om skanning av arkivmateriale til det nye digitale Krigsseilerregisteret. Hovedformålet med registeret er å dokumentere og formidle de norske krigsseilernes historie under andre verdenskrig. Registeret skal være fritt tilgjengelig for allmennheten og lanseres i egen nettside senere i 2015.

Midlertidig stenging av Gestapokjelleren

Midlertidig stenging av Gestapokjelleren

I forbindelse med ombygging og åpning av Stiftelsen Arkivets permanente utstilling Brennpunkt Arkivet stenges Gestapokjelleren for publikum fra første januar til niende april, som er åpningsdatoen. Vi tilbyr et alternativt opplegg i «nede-perioden» og håper mange av våre skolebesøkende vil benytte seg av dette.

De 10 mest betydningsfulle bøkene om krigen

De 10 mest betydningsfulle bøkene om krigen

Hvilke bøker er de mest betydningsfulle bøkene som er skrevet om andre verdenskrig? Dette spørsmålet har en liten jury arbeidet intenst med det siste halvåret. Listen ble presentert på åpningen av Norges sakprosafestival 21. oktober. Alle bøkene er å låne på vårt fagbibliotek. Her finnes også et bredt utvalg av både ny og gammel okkupasjonslitteratur.