Nyhetsarkiv

Videreføring av EØS-prosjekt

Videreføring av EØS-prosjekt

Stiftelsen Arkivet fortsetter EØS-samarbeidet med Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia. Gjennom prosjektet har Stiftelsen Arkivet laget en virtuell utstilling som forteller hva som skjedde med litteratur i Europa og Norge under krigen. Ved hjelp av de beslaglagte bøkenes «signs of provenance» ønsker vi nå å finne ut mer om bøkenes historie. Det vil med utgangspunkt i disse historiene lages et formidlingsopplegg for elever og studenter.

Turist i egen by?

Turist i egen by?

Søndag 5.juni kan du være "turist i egen" by! Innbygger i Kristiansand inviteres til å oppleve museum, attraksjoner og aktiviteter. - En hel dag med gratis inngang. Stiftelsen Arkivet har åpent for "turister i egen by" kl. 13.00 og kl. 15.00. Det er gratis inngang for de som har registrert seg på forhånd.

Velkommen til omvisning!

Velkommen til omvisning!

Det er guidet omvisning hver søndag kl. 13.15 i den nye utstillingen "Brennpunkt Arkivet". En av historiene som fortelles er historien om "Arkivet som arbeidsplass". Omlag 160 personer arbeidet på Arkivet fra begynnelsen av 1942 og fram til freden. Her arbeidet både menn og kvinner, tyskere og nordmenn, militært og sivilt ansatte. Gjennomsnittsalderen på de som arbeidet på Arkivet var ca. 33 år.

Stor oppslutning om Krigsseilernes dag

Stor oppslutning om Krigsseilernes dag

4 krigsseilere deltok i markeringen av Krigsseilernes dag 10. mai 2016 ved Norsk senter for krigsseilerhistorie, Stiftelsen Arkivet i Kristiansand. Sterkt inntrykk gjorde det å høre krigsseiler Kåre Aarseth fortelle levende om hvor dårlig samfunnet tok i mot sjøfolkene da de kom hjem til Norge etter krigen. Kåre Aarseth ga også sin hyllest til de nesten 1000 utenlandske sjøfolkene som omkom på norske skip.

Vellykket markering av Motstandskampens dag i Bykle og Valle.

Vellykket markering av Motstandskampens dag i Bykle og Valle.

Stiftelsen Arkivet startet i 2007 en ny tradisjon ved å markere Motstandskampens dag 9. mai. Vi ønsker å minnes den kampen hvor flere egder ga sitt liv, for at vi igjen skulle få oppleve å leve i et fritt land. 9. mai er valgt fordi det var den dagen nazistene tok livet av leder for motstandsbevegelsen på Sørlandet, major Arne Laudal. Han ble henrettet i Trandum skogen 9. mai 1944 om morgenen, sammen med fem av sine med-sammensvorne.

Overlevering av unik krigsseilerdagbok

Overlevering av unik krigsseilerdagbok

Unik krigsseilerdagbok ble i dag overlevert til Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet. Hans Petter Henriksen startet å skrive dagbok da det var på det mest dramatiske i en fransk havn i juni 1940. Dagbøkene går fram til og med mai 1941, og de gir et fantastisk innblikk i hvordan krigen i denne mørke tiden artet seg for en norsk sjømann. Familien hans har skrevet av dagbøkene og gjort de mer lesbare for alle som vil ønske å lese disse. Norsk senter for krigsseilerhistorie vil formidle innholdet herfra i tiden som kommer, blant annet via Krigsseilerregisteret.

Fra åsted til minnested

Fra åsted til minnested

Stiftelsen Arkivet arrangerte 28. april seminar om historiebruk på åsteder og minnesteder. Seminaret var knyttet til utviklingen av den nye hovedutstillingen Brennpunkt Arkivet. En av foredragsholderne var Frédérique Neau-Dufour fra Natzweiler-Struthof, som snakket om Natzweiler-Struthof: the slow writing of history - memory and history in a French post-war context.

Velkommen til ny utstilling

Velkommen til ny utstilling

Lørdag 9. april åpnet vår nye hovedutstilling – «Brennpunkt Arkivet: Okkupasjon, motstand, fangenskap og samarbeid i Agder 1940-1945». I den nye utstillingen settes menneskers ulike handlingsvalg i fokus. Vårt mål er at utstillingen vil engasjere, utfordre, berøre og formidle aktuell og samtidsrelevant historie for alle.

Omvisning i den nye utstillingen

Omvisning i den nye utstillingen

"Brennpunkt Arkivet" er nå åpen for omvisning. Det er guidede omvisninger hver søndag kl. 13.15. og 14.15. Skoleklasser og grupper som ønsker guidet omvisning må reservere omvisning via [email protected] eller tlf. 38107400

Books Discovered Once Again. En virtuell utstilling.

Books Discovered Once Again. En virtuell utstilling.

Besøk den virtuelle utstillingen som forteller historien om hva som skjedde med litteraturen i Europa under andre verdenskrig.

Engagement, bibliotekar under 2. verdenskrig

Engagement, bibliotekar under 2. verdenskrig

En fortelling - av og med skuespiller Elisabeth Matheson. I forbindelse med seminaret "Litteratur, sensur og krigen" ble "ENGAGEMENT " framført for første gang. Fortellingen handler om Johanna Matheson som var bibliotekar på Trondheim Folkebibliotek da Norge ble okkupert av Tyskland i 1940.

1 million krigsseilerdokumenter gjort tilgjengelig gjennom unikt samarbeid

1 million krigsseilerdokumenter gjort tilgjengelig gjennom unikt samarbeid

Riksarkivet og Stiftelsen Arkivet har siden april 2015 samarbeidet for å tilrettelegge, skanne og digitalisere to «krigsseilerarkiv» som befinner seg på Riksarkivet. 29. oktober 2015 ble det formelt signert samarbeidsavtale (med Arkivverket) om skanning av arkivmateriale til det nye digitale krigsseilerregisteret.no. 17. februar ble skanningen fullført av Riksarkivet. De to krigsseilerarkivene kalt «Londonregisteret» og «Ex gratia-arkivet» (+ noen små arkivserier) utgjør i alt 992.743 bilder.

Hva skjedde med litteraturen da nazistene tok over kontrollen i Europa?

Hva skjedde med litteraturen da nazistene tok over kontrollen i Europa?

Onsdag 16. mars avholdes en konferanse på Stiftelsen Arkivet som skal gi svar på noe av det vi lurer på rundt bøker og bibliotek under andre verdenskrig. Hvorfor brant nazistene bøker? Og hva skjedde med de bøkene som ikke brant? På Arkivet kommer forskere fra Tsjekkia og Norge, Arkivets egen historiker, en skuespiller fra Trondheim, en forfatter fra Sverige og en ekspert på frimurerlitteratur for å svare på disse spørsmålene på ulike måter. Konferansen er et resultat av et EØS-samarbeid mellom Stiftelsen Arkivet og Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia.

Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Gaveforsterkningsmidler til Stiftelsen Arkivet

Stiftelsen Arkivet er i dag tildelt kr 143.750,- i gaveforsterkningsmidler fra Kulturdepartementet. Basert på tidligere gaver fra Spareskillingfondet, Sparebanken Sør og Fritt Ord - mottar vi i dag ekstra midler til utvikling av ny utstilling "Brennpunkt Arkivet". Dette gjør at vi kan ferdigstille utstillingen slik vi ønsker frem mot åpningen 9. april uttaler direktør Audun Myhre.