Michelet ønsker Stiftelsen Arkivet som nasjonalt senter for krigsseilernes historie

Michelet ønsker Stiftelsen Arkivet som nasjonalt senter for krigsseilernes historie

Jon Michelet gikk nylig ut på Kveldsnytt og anbefalte at Stiftelsen Arkivet gis i oppgave å bli et nasjonalt senter for krigsseilernes historie.Stiftelsen Arkivet tar dette som en stor tillitserklæring og som en anerkjennelse av vårt fagmiljø både knyttet til krigsseilerhistorien og til formidling av andre verdenskrigs historie mer generelt.

Vi vil gjerne lytte mer til Jon Michelets ideer om et slikt senter for å diskutere hvordan en langsiktig finansiering av et slikt senter kan sikres og hvilken rolle Stiftelsen Arkivet eventuelt kan spille.Uansett hvem som skal påta seg en slik oppgave, er det etter Stiftelsen Arkivets vurdering svært viktig at sjøfolkenes historie fra andre verdenskrig blir både dokumentert, formidlet og forsket på. I tillegg må også krigsseilerhistorien settes inn i et internasjonalt perspektiv. Ved å lære om andre nasjoners erfaringer vil vi også forstå vår egen historie bedre. Det gjelder i høyeste grad også i historien om de norske krigsseilerne.

Se innslaget fra Kveldsnytt 23.09.14: http://www.nrk.no/kultur/litteratur/vil-samle-info-om-krigsseilerne-1.11948077

Hør Michelet fortelle om hvorfor Stiftelsen Arkivet bør bli et nasjonalt senter, Radio Sør 24.04.14: http://www.radiosor.no/artikkel.php?pid=1&aid=4423

Les mer om Stiftelsen Arkivets forskning på krigsseilernes historie her.