Månedens Gjenstand

Månedens Gjenstand

Disse to håndjernene ble funnet i kjelleren på Arkivet 7. mai 1945 av Gunvald Greibesland, som tjenestegjorde i Hjemmestyrkene fra Torridal. Han tok vare på gjenstandene, og har i alle år etterpå hatt dem liggende framme som minner fra en betydningsfull tid. I 2018 bestemte Greibesland seg for at tiden var inne for å gi de to håndjernene til ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter.

Da Hjemmestyrkene inntok arkivbygningen om kvelden 7. mai 1945, dagen før freden offisielt avløste krigen i Norge, hadde de tyske gestapistene allerede forlatt bygget. Det siste døgnet hadde det vært hektisk aktivitet på huset: det tyske sikkerhetspolitiet forsøkte å tilintetgjøre alt av bevismateriale om virksomheten sin i Kristiansand. Fangeprotokoller, avhørsreferater, rapporter, kopi av korrespondanse og annet skriftlig materiale som hadde blitt samlet og arkivert gjennom krigsårene, ble nå kastet på bålet. I flere rom ble papirer brent rett på gulvet.

Greibesland var en av de aller første som fysisk gikk inn i arkivbygningen for å sikre bygningen. Hjemmestyrkene visste ikke hva som ventet dem. De var på vakt overfor miner og sprengladninger, og de kunne heller ikke være helt sikre på at alle gestapistene virkelig hadde rømt.

Originale gjenstander fra Gestapo-hovedkvarteret på Arkivet har desto større historisk verdi ettersom det fins så lite originalt skriftlig materiale. De to håndjernene som nå har «kommet tilbake», hører til de viktigste gjenstandene i samlingen vår.