Luke 7. En sjøfartsboks historie

Luke 7. En sjøfartsboks historie

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde kommer fra sjøfartsboken til Tor Jørgen Øverland. Han var en av over 40 000 norske krigsseilere som tjenestegjorde under andre verdenskrig.

Les mer om Tor Jørgen Øverlands krigsseilerhistorie her: www.krigsseilerregisteret.no/no/sjofolk/243239/

Stiftelsen Arkivet har etablert Norsk senteret for krigsseilerhistorie, som skal dokumentere, forske og formidle krigsseilernes historie. Senterets formidling av krigsseilernes historie skjer i første rekke gjennom det nye nasjonale Krigsseilerregisteret: www.krigsseilerregisteret.no

På denne nettsiden finner du informasjon om norske krigsseilere og utenlandske sjøfolk som var om bord i den norske handelsflåten under andre verdenskrig. Alle sjøfolk skal med tiden få sin egen "hjemmeside" med opplysninger som mønstringer, stillinger, utdannelser, utmerkelser og koblinger til eventuelle sjøforklaringer for dem som opplevde forlis. Krigsseilernes "hjemmesider" vil også inkludere mer informasjon, bilder eller dokumenter som Norsk senteret for krigsseilerhistorie mottar fra familiene til krigsseilerne.

For å utvidere vårt nasjonale kunnskapssenter om krigsseilernes historie, ønsker Norsk senteret for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet å ta imot personlig dokumentasjon, som dagbøker, brev, sjøfartsbøker, sjømannsregisteringer, lærekontrakter, avregningsbok, "certificate of nationality" og ikke minst bilder fra krigstiden eller av krigsseileren selv.

Hvis du er interessert i å levere slikt materiale, ta gjerne ta kontakt med: Saskia Klooster, dokumentasjonsansvarlig i Norsk senter for krigsseilerhistorie, [email protected] Tlf. 480 43 330