Luke 22. Humor som virkemiddel i hverdagsmotstand

Luke 22. Humor som virkemiddel i hverdagsmotstand

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er tegnet av Anna-Eva Bergman og viser et barn med nisselue som tisser på solkorset. Tegningen ble publisert rett etter krigen. Humor var et viktig virkemiddel i hverdagsmotstanden. Latterliggjøring og spott av maktpersoner var utbredt i flyveblader og illegale aviser

Tegningen av A.-E. Bergman er hentet fra utgivelsen, Seier’n er vår!, Oslo 1945. Denne tegningen og andre humoristiske tegninger og karikaturer kan ses i utstillingen "Brennpunkt Arkivet" på Stiftelsen Arkivet.

4. mars åpnet HL-senteret utstillingen "Bak blendende ruter" med den norske kunstneren Anna-Eva Bergmans (1909-1987) krigskarikaturer.

I utstillingskatalogen står følgende om Anna-Eva Bergmann:

Med noen presise pennestrøk fører hun oss skånselsløst inn i et rått stykke norsk krigshistorie. Karikaturene, som Bergman produserte før og under 2. verdenskrig, framviser en fremtredende norsk kunstner sin brutalt skarpe observasjonsevne gjennom en selvsikker og elegant strek. [...] De fleste av Bergmans krigskarikaturer befinner seg vanligvis i magasinene i Foundation Hartung-Bergman i Antibes i Frankrike. Når et utvalg av dem nå vises ved HL-senteret, vender de fleste av dem tilbake til Norge for første gang etter krigen. 

Utstillingen vil bli satt opp på Stiftelsen Arkivet våren 2017.