Luke 15. Gudny Høegh Omdal

Luke 15. Gudny Høegh Omdal

Bak lukene i Stiftelsen Arkivets julekalender presenteres en gjenstand, foto eller dokument fra vårt arkiv. Hver gjenstand forteller en historie. Dagens bilde er av Gudny Høegh Omdal. Gudny var del av motstandsbevegelsen på Sørlandet. Hun ble arrestert og utsatt for tortur på Arkivet, før hun ble sendt til fangeleiren Ravensbrück. Gudny Høegh Omdal var sammen med fire andre kvinner utgangspunkt for en utstilling om motstandskviner fra Sørlandet. Hun er også en av personene man møter i "Handlingsrommet" i utstillingen "Brennpunkt Arkivet."

I 1940 jobbet Gudny Høegh-Omdal for Telegrafverket i Kristiansand. Hun ble vervet til Milorgs etterretningsarbeid. Høegh-Omdal var hovedkontakten på strekninga Stavanger-Kristiansand-Oslo i et nettverk av motstandsgrupper. Våren 1942 fikk hun et opprop mot samarbeid med NS på arbeidsplassen. Oppropet la hun i de ansattes jakkelommer, men ble sett av en kollega som anga henne. Hun ble arrestert og satt fengslet i Åkebergveien i Oslo etter å ha blitt domfelt i Folkedomstolen. I januar 1943 skulle hun løslates, men i mellomtiden hadde navnet hennes kommet opp i forbindelse med avsløringen av Milorg på Sørlandet. Høegh-Omdal ble ikke løslatt, men sendt fra Oslo til Kristiansand hvor hun havnet på Arkivet og ble torturert i avhør. Hun ble sendt til Ravensbrück.

Fra utstillingen "Brennpunkt Arkivet".