Louis Hogganvik - Valgte å ta sitt eget liv

Louis Hogganvik - Valgte å ta sitt eget liv

Teksten nedenfor er utdrag fra Kristen Taraldsens bok "Arkivet - Torturens høyborg" (2003). Det er foretatt mindre endringer i forhold til boka, med vennlig tillatelse fra forfatteren.

En av dem som ble hardest mishandlet på Arkivet, var uten tvil Louis Hogganvik, Sør-Audnedal. Etter to mislykte selvmordsforsøk klarte han til slutt å ta sitt eget liv. For at ikke noe skulle lekke ut om den bestialske mishandlingen Hogganvik hadde vært utsatt for, bestemte SS-Haputsturmführer Rudolf Kerner at liket skulle senkes i sjøen ved Oksøy fyr. Louis Hogganvik fikk dermed en våt grav. Levningene ble aldri funnet.

 

Tekstilarbeider Louis Hogganvik ble arrestert 10. januar 1945. Arrestasjonen skjedde trolig på bakgrunn av en anmeldelse foretatt av den tyskfødte Hermann Weiss i Mandal, som siden 1943 hadde arbeidet som tolk på Arkivet.[1] Weiss hadde mistanke om at Hogganvik drev med kommunistisk virksomhet.

 

På Arkivet måtte Hogganvik gjennomgå de frykteligste pinsler i torturkammeret i kjelleren flere ganger i den påfølgende uken. Det var SS-Hauptsturmführer Rudolf Kerner som gav ordre til mishandlingen. Under torturforhøret ble Hogganvik pisket så kraftig med "katten" under fotsålene at blodet rant. Videre ble han slått over bakenden med gummibatong. "Katten" ble videre benyttet mot hodet, slik at det ene øyet ble skadd.

 

Men redselsugjerningene tok ikke slutt med det. Knærne hans, som hadde vært stive siden fødselen, ble deretter forsøkt brukket opp av gestapistene.

 

Spiste opp det ene madrasshjørnet

Som følge av den groteske behandlingen gled Hogganvik inn i et psykisk mørke. For å slippe ytterligere pinsler valgte han å ta sitt eget liv. Det skjedde 19. januar 1945. Under alle omstendigheter regnet han med å bli slått i hjel likevel. Videre fryktet han for å bli tvunget til å oppgi 50-60 mann i en illegal organisasjon han kjente til.

I ren desperasjon spiste han opp det ene hjørnet av madrassen. Bitene ble puttet så dypt ned i halsen at han ble kvalt.

 

Gestapistene ønsket åpenbart å hemmeligholde den groteske episoden så godt de kunne. Ingen ting måtte sive ut til offentligheten. Liket ble derfor senket i sjøen sammen med likene av fire russiske krigsfanger. Disse ble på Kerners ordre hengt i masten på en skøyte utenfor Oksøy fyr 20. januar 1945. Den barbariske handlingen ble foretatt av Glomb og Willführ.

Kerner gav videre ordre om at Hogganviks pårørende ikke skulle varsles om dødsfallet. De måtte dermed leve fullstendig uvitende om hans skjebne, i likhet med de pårørende til de norske NN-fangene i Tyskland.

 

Det tyske barbariet kjente ingen grenser i sin umenneskelige framferd.  

 


[1] Hermann Weiss hadde tidligere vært NS-kretsfører i Mandal.

[2] Garver Fritz Alfred Reinertsen, Mandal, arrestert 31. januar 1945.

[3] Kristian Heldahl, Mandal, var tolk på Arkivet. Karl Tønnesen var vaktmann.