Laudal/Kerner

Laudal/Kerner

Utstillingen «Laudal/Kerner» viser major Arne Laudal og gestaposjef Rudolf Kerner som mennesker uten medaljer og uniform. Hvem var de som kamerat, ektemenn og fedre? Det er ikke alle som vet at Major Laudal skrev dikt, eller at Gestaposjefen på Arkivet var en habil kunstmaler. Historien blir fortalt med deres egne ord. Fra rapporter og dokumenter de skrev eller brev og personlige erindringer til sine nærmeste. Utstillingen viser hvordan de historiske hendelsene i verden preget deres liv og de valg de tok. Begge ble dødsdømt på grunn av sine valg. Den ene ble henrettet, den andre benådet og fikk leve.

 

 ​ ​ 

Laudal/Kerner vises i 3. etasje på Arkivet freds- og menneskerettighetssenter. Inngang kr. 90,-

Utstillingen er støttet av: Forsvarsdepartementet og Kristiansand kommune.

Prosjektleder: Gro Kvanvig
Utstillingskonsept: Idunn Sem
Design: Ann Kristin Kristensen, Synkron Media
Utstillingstekster: Mirjam Kristensen/Gro Kvanvig