Lars-Erik Vaale

Rettshistoriker. Frivilligkoordinator i Norsk digitalt fangearkiv.

Cand. philol., historie (Universitetet i Oslo).

Cand. mag., historie, idéhistorie og religionshistorie (Universitetet i Oslo).

2020-2021: Veileder og sensor i emnene norsk og internasjonal oversynshistorie ca. 1536-1870, kystkultur og kystsamfunn og lokal- og regionalhistorie ved Høgskulen i Volda (HVO).

2019-2021: Sensor i oversiktsemner innenfor tidlig moderne og moderne verdens- og norgeshistorie 1500-1800 og etter 1800, samt i politisk kultur i Vest-Europa 1750-2000, veileder på bachelornivå i historie om fascisme og nazisme ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Bø.

2018: Universitetslektor, ansvarlig for undervisningen i tidlig moderne og moderne verdens- og norgeshistorie etter 1800 og sensor i samme emner ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Campus Bø.

2017-2021: Sensor på bachelornivå i historie ved Nord Universitet, Campus Bodø (NORD).

2016-2017: Høgskolelektor, ansvarlig for undervisningen i tidlig moderne og moderne verdens- og norgeshistorie etter 1800 og sensor i samme emner ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN), Campus Bø.

2015-2021: Sensor på mastergradsnivå i historie ved Universitetet i Oslo (UiO).

2012-2015: Høgskolelektor, ansvarlig for undervisningen i moderne verdens- og norgeshistorie etter 1800 og sensor i samme emner ved Universitetet i Oslo (UiO).

2015-2016: Forfatter på prosjektet Kragerø Bys Historie 1600-2016, ansvarlig for perioden 1850-1950 i Kragerø Kommune.

2008-2020: Lektor med tilleggsutdanning, ansvarlig for undervisningen i samfunnsfag og historie ved Kragerø Læringssenter (KLS).

2007: Lektor med tilleggsutdanning, ansvarlig for undervisningen i moderne historie Kragerø Videregående Skole (KVS).

2004-2007: Forfatter av historiske artikler ved utarbeidelsen av et ti-binds leksikon ved Werner Söderström Corporation (WSOY), Helsingfors.

2005-2006: Konsulent for og redaktør av boken Den lange reisen. Et oppgjør med krigen, skrevet av Svein Blindheim Pax forlag A/S.

2004-2006: Historisk konsulent for Norsk Rikskringkasting (NRK) på filmdokumentaren Den lange reisen (2006), om den norske krigshelten, major Svein Blindheim. Deltok i dokumentaren som ekspert på andre verdenskrig og rettsoppgjøret.

2003-2004: Forsker ved Universitetet i Oslo (UiO), ansvarlig for å skrive et bind i bokserien Å overkomme fortiden for utgivelse på Pax forlag.

1999-2003: Vitenskapelig assistent for professor Hans Fredrik Dahl ved Universitetet i Oslo (UiO) på forskningsprosjektet Å overkomme fortiden. Rettsoppgjøret i Norge etter 1945.

2019: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings (NFFO) prosjektstipend til arbeidet med biografien Quislings viktigste mann: En biografi om Rolf Jørgen Fuglesang (1909-1988).

2001: Norges Hjemmefrontmuseums (NHM) hovedfagsstipend til arbeidet med avhandlingen En nødvendig anakronisme? Stortinget og dødsstraffen 1945-1950.

2019-2023: Fast medlem i styret for Frøken Henriette Homanns Legat (FHHL), Berg-Kragerø Museum 2019-2020, nestleder 2021-2023.

2014-2017: Fast medlem i styret for Frøken Henriette Homanns Legat (FHHL), Berg-Kragerø Museum 2014-2015, leder 2015-2017.

2012: Leder av På Kanten – den norske filosofifestivalen i Kragerø.

2011-2023: Representant for Høyre (H) i Kragerø kommunestyre, varamedlem til formannskapet og administrasjonsutvalget, nestleder, senere medlem av Hovedutvalg for Samfunn (HSA), leder av Hovedutvalg for Samfunn og Miljø (HSM) 2019-2023.

2007-2012: Medlem av programkomiteen, ansvarlig for historie, filosofi og musikk i På Kanten – den norske filosofifestivalen i Kragerø.

2005-: Medlem av Den Norske Frimurerorden (DNFO), med ulike embeter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Sammen med Baard Herman Borge, «Stretching the Rule of Law: How the Norwegian Resistance Movement influenced the Provisional Treason Laws of the Exile Government, 1944-1945», i Scandinavian Journal of History, no. 1, 2021.

«Syndere i sommershorts: En historisk avkledningsmanøver», i Historieglimt 2020, Kragerø, Kragerø og Skåtøy Historielag 2020.

Sammen med Baard Herman Borge, «Stretching the Rule of Law: How the Norwegian Resistance Movement influenced the Provisional Treason Laws of the Exile Government, 1944-1945», i Scandinavian Journal of History, online 16. juni 2020.

«Fra Jomfruland til månen med Jimmie Mattern», i Historieglimt 2019, Kragerø, Kragerø og Skåtøy Historielag 2019.

Sammen med Baard Herman Borge, Grunnlovens største prøve. Rettsoppgjøret etter 1945, Oslo, Scandinavian Academic Press 2018.

Sammen med Kai A. Køhler, «Kragerøsangen», i Historieglimt 2016, Kragerø, Kragerø og Skåtøy Historielag 2016.

«Mellomkrigstiden 1918-1940», «Krig, okkupasjon og oppgjør 1940-1950», i Sverre Okkenhaug m.fl. (red.), Kysten, skogen, byen: Kragerøs historie, bd. III, Kragerø, Kragerø kommune, Kragerø og Skåtøy Historielag, Sannidal Historielag 2016.

«Et samfunn i endring. Kommunale forhold etter 1837», «Fra korn til tremasse. Gamle og nye næringer 1850-1905», «Samferdsel. Kommunikasjonene på 1800-tallet», «Organisasjonslivet på 180-tallet. Frivillige organisasjoner og pressgrupper», «Inn i en ny tid. Fra selvstendighet til krig», «Krig, dyrtid og byjubileum. Norske skip i farlige farvann», i Sverre Okkenhaug m.fl. (red.), Kysten, skogen, byen: Kragerøs historie, bd. II, Kragerø, Kragerø kommune, Kragerø og Skåtøy Historielag, Sannidal Historielag 2016.

«250-årsjubileum som by», i Historieglimt 2015, Kragerø, Kragerø og Skåtøy Historielag 2015.

«Kråke eller galei? Byvåpenfeiden i Kragerø 1916-38», i Historieglimt 2013, Kragerø, Kragerø og Skåtøy Historielag 2013.

«Rettsoppgjøret og dødsstraffen i Norge 1945-50», i Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Joachim Lund og Lars-Erik Vaale (red.), Danske tilstander – Norske tilstander 1940-45. Forskjeller og likheter under tysk okkupasjon, Oslo, Forlaget Press 2010.

«Retsoppgøret og dødsstraffen i Norge 1945-50», i Hans Fredrik Dahl, Hans Kirchhoff, Joachim Lund og Lars-Erik Vaale (red.), Danske tilstande – Norske tilstande 1940-45. Forskelle og ligheder under tysk besættelse, København, Gyldendal 2010.

Dommen til døden. Dødsstraffen i Norge 1945-50, Oslo, Pax 2004.

En nødvendig anakronisme? Stortinget og dødsstraffen 1945-1950, hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo (UiO).

Dessuten har Lars-Erik skrevet tallrike artikler om rettshistorie og okkupasjonshistorie i utenlandske og norske aviser.