Kvinnene fra Ravensbruck

Norske kvinners fangeopphold under okkupasjonsårene 1940-45 har ikke vært en del av norges kollektive fortelling om andre verdenskrig. 4000 norske kvinner satt fanget i tysk fangenskap. Hvem var kvinnene? Hvorfor ble de arrestert? På hvilken måte skilte kvinnenes fangetilværelse seg fra mennenes. Og hvordan ble livet etter freden som kvinne, hustru og mor?

Dette prosjektet avgrenser seg til de fem kvinnene fra Agder som ble sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück.Kvinnene var ulike i alder, politisk ståsted og sosial bakgrunn. Felles for dem var at de tok et aktivt standpunkt mot nazismen. Sentralt i prosjektet vil også være hvordan kvinnene brukte sine opplevelser fra konsentrasjonsleiren i et videre fredsarbeid etter krigen.

Overordnet strategi er å bruke portrettet av de fem kvinnene som en introduksjon til den større historien om norske kvinner i fangenskap under andre verdenskrig.

Five women in Ravensbrück.

Gro Kvanvig: "Kvinner, vær med!" Kronikk i Fædrelandsvennen 8. mars 2013