Kulturnatta på Arkivet

Kulturnatta på Arkivet

Stiftelsen Arkivet bidrar til Kulturnatta i Kristiansand med åpningen av den multimediale utstillingen "De drukner i brann" - ungdom møter krigsmaler Sigmund Solm. Utstillingen åpner kl. 16.00. Det er også tilbud om omvisning i Gestapokjelleren.

Siden åpningen av Sigmund Solm-utstillingen i april har 320 elever fra 9. trinn besøkt utstillingen. Elevene har fått i oppdrag å velge ut ett maleri fra samlingen som gjør spesielt inntrykk. De har notert seg hva de mener bildet handler om, og hvorfor de valgte nettopp dette maleriet. Elevenes møte med Solms kunst har åpnet opp for nye spørsmål knyttet til krigens mange ansikt.

I utstillingen blir elevenes egne betraktninger knyttet sammen med kunstverkene til et nytt spennende utrykk.