Krigsseilersamling på Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Krigsseilersamling på Norsk Maritimt Museum, Bygdøy

Statsminister Erna Solberg møtte torsdag 27.oktober 22 gjenlevende krigsseilere under en samling på Norsk Maritimt Museum i regi av Stiftelsen Arkivet. Samlingen ble holdt for å hedre krigsseilerne og bidra til at deres historie holdes levende. Dette var sannsynligvis siste gang det offisielle Norge møtte en samlet gruppe av krigsseilere.

Det var Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet (http://stiftelsen-arkivet.no/krigsseilerne) som inviterte til samlingen, sammen med landets sjømannsforeninger og initiativtager og økonomisk støttespiller Hans Herman Horn fra Oslo.
Statsminister Erna Solberg var til stede under samlingen og hilste på alle de fremmøtte krigsseilerne. Forfatter Jon Michelet bidro også under arrangementet med en tale til krigsseilerne.
 
Av de 22 krigsseilere som kom, var 4 bosatt i utlandet. En hadde sågar reist helt fra San Francisco, to andre fra New York. En egen minibuss reiste fra Sørlandet med tre krigsseilere, ledsagere og medlemmer av Lillesand sjømannsforening. For øvrig var krigsseilere og sjøfolk fra store deler av Norge representert.

I Statsministerens tale, takker hun krigsseilerne for den viktige innsatsen de hadde gjort under krigen og beklagde den dårlige behandlingen de hadde fått etterpå. Videre roste Solberg arbeidet Stiftelsen Arkivet gjør med å holde krigsseilernes historie levende, blant annet gjennom Krigsseilerregsiteret. Statsminister Solbergs tale kan leses i sin helhet her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tale-til-krigsseilerne/id2518102/

Direktør ved Stiftelsen Arkivet, Audun Myhre, knyttet i sin tale arbeidet med å dokumentere krigsseilernes historie, til Stiftelsen Arkivets visjon om "Større rom for menneskeverd". Hele Myhres tale kan leses her: /files/Tale-ved-apningen-av-samling-for-krigsseilere-27.oktober.pdf

Arrangementet på Bygdøy var også knyttet opp mot en innsamlingsaksjon som pågår for å øke framdriften i registreringsarbeidet i Krigsseilerregisteret. I mange år har det pågått et frivillig arbeid for å få registrert hvem krigsseilerne var, hva de het, hvilke båter de seilte med og hva de opplevde. Så langt er 12 000 krigsseilere registrert, men mye arbeid gjenstår før alle de ca 40 000 krigsseilerne er på plass. Krigsseilere er i denne sammenheng de som seilte i norsk og alliert handelsflåte, i hjemmeflåten samt for marinen.  Det er til nå samlet inn 1,2 mill kr. Over statsbudsjettet bidrar regjeringen med 1,5 mill kr til arbeidet ved Norsk senter for krigsseilehistorie og krigsseilerregisteret. Målet med innsamlingsaksjonen er at flest mulig av nålevende krigsseilere får oppleve at registeret blir så komplett som mulig.