Krigsseilerregisteret har passert 25.000

Krigsseilerregisteret har passert 25.000

10. oktober fikk krigsseiler nr 25.000 sin egen side i Krigsseilerregisteret!
Sjøfolkene i handelsflåten stod for det viktigste norske bidraget til alliert seier under andre verdenskrig. Den viktige historien om krigsseilerne 1939-1945 gjøres tilgjengelig for alle gjennom det nasjonale nettbaserte registeret: www.krigsseilerregisteret.no.

Krigsseilerregisteret er et digitalt monument, hvor hver krigsseiler får sin egen «hjemmeside». Her publiseres det blant annet informasjon om skipene de seilte på, torpederinger de var utsatt for og utmerkelser de fikk etterpå. Stadig mer ukjent informasjon blir gjort tilgjengelig, som ikke minst er av interesse for de mange etterkommere av krigsseilerne. Publikum bidrar også med unik dokumentasjon og bilder, og er på denne måten med å skape et større grunnlag for formidling av krigsseilernes historie.

Arbeidet med registeret ledes av Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, i partnerskap med Lillesand Sjømannsforening. Registreringene av krigsseilere gjøres i hovedsak av frivillige i sjømannsforeninger og andre bidragsytere rundt i Norge, som har arbeidet iherdig siden oppstarten av registeret i januar 2016. Utover den statlige grunnfinansieringen er det i samarbeid med Hans Herman Horn samlet inn 3 mill. kroner til det viktige og ressurskrevende arbeidet. 

Arbeidet er imidlertid langt fra ferdig. Krigsseilerregisteret vil trolig passere 40 000 krigsseilere før alle kan sies å være minnet gjennom dette digitale monumentet.

Kontakt epost: [email protected]