Krigsseiler Arne Moi

Krigsseiler Arne Moi

Arne Moi ble født i 1921 og gikk på skole i Kristiansand fra femte klasse. I 1938 fikk han hyre og dro ut i utenriksfart med målsetting om å senere komme inn på Sjøkrigsskolen. 9. april 1940 var Arne Moi på ferd tilbake til Norge fra Nova Scotia, og mannskapet kom i beskytning ved innfarten mot Mandal. Da han kom på land, ble han avmønstret uten tilbud om å delta i kampene.

Arne Moi ble første gang arrestert etter å ha blitt angitt for å planlegge flukt til Sverige. Gestapo visste ikke da at han drev illegalt arbeid ved Kjevik flyplass, og han slapp ut igjen etter kort tid. I mai 1941 flyktet han til Sverige sammen med en maskinistvenn. Her tok han et telegrafistkurs før han mønstret på Gudvang. Det var et av de norske skipene som lå til havn i Gøteborg og blant de norske skipene som ble liggende igjen i Sverige etter angrepet på Norge 9. april 1940, kalt «Kvarstadbåtene».

31. mars 1942 forsøkte 10 skip å bryte ut av Gøteborg, derav skipet Gudvang med Arne Moi ombord. To av skipene klarte det og kom til England. Gudvang kom helt ut til der Ekofisk-feltet ligger i dag men ble så tatt igjen og stoppet av tyske armerte trålere. Han ble en av 234 norske og britiske sjøfolk som dermed ble ført inn til Frederikshavn og videre i tysk fangenskap.

Bildetekst: Tysk melding om dommene over fangene fra Kvarstadsbåtene

Sammen med de andre sjøfolkene i den såkalte «Kvarstad-gjengen», ble Arne Moi sendt til marinefangeleiren Marlag und Milag Nord, nær Bremen. Han ble her til 3. februar 1943, da Gestapo etter lang tids tautrekking fikk ansvaret for «Kvarstad-gjengen». Dommen ble tukthus og straffarbeid. Samtidig som han slet med både skarlagensfeber og dernest tuberkulose, ble Arne Moi ført rundt til leirene Rendsburg, Sonnenburg, Sachsenhausen og til slutt Bergen-Belsen. Her ble han reddet av Jyllandskorpset og brakt til Neuengamme 8. april og videre til Danmark neste dag. Flesteparten dro videre til Sverige umiddelbart. Men Arne Moi var for syk til det, og han ankom Sverige først 12. april. 7. juni kom han til Norge og ble liggende i pleie fram til juletider, da han insisterte på å få reise hjem.

Arne Moi’s fangerute er visualisert på den nye nettressursen; "Leirene": http://www.stiftelsen-arkivet.no/leirene 

Klikker man seg inn på Frederikshavn, kan man også se fotografier fra da sjøfolkene fra Kvarstadbåtene blir ført gjennom gatene i Frederikshavn.

I 1977 utga Arne Moi sin bok «Leiren» (Gyldendal) om sin fangeerfaring under andre verdenskrig. Dette er en unik bok i sin sjanger og er også oversatt til tysk og fått god omtale i Tyskland. Bjørn Egge, som også kom i fangenskap etter å ha vært med i Kvarstad-båtene, skrev blant annet dette i minneordet om Arne Moi:

«Han har skildret livet i Bergen-Belsen i boken «Leiren», som er regnet som en av de beste og mest realistiske bøkene fra de tyske konsentrasjonsleirene. Boken er en av de meget få fra fangeleirene som er oversatt til tysk. Den blir nå brukt i skoleverket i Tyskland til skrekk og advarsel for tysk ungdom.»

Arne Moi har også delt sine erfaringer på film gjennom et tidsvitneintervju som Stiftelsen Arkivet har i sitt filmarkiv. Skolenettstedet MinStemme.no har blant annet gjort nytte av dette i ett av sine opplegg. En kort sekvens av intervju med Arne Moi kan derfor sees her: http://minstemme.no/faglige-ressurser/arne_moi