Krigsarkiver.no lansert for skoleelever i Flekkefjord.

Krigsarkiver.no lansert for skoleelever i Flekkefjord.

Krigsarkiver.no er et nettsted utviklet av Stiftelsen Arkivet i samarbeid med Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Nettstedet skal være en ressurs for videregående skoler i arbeidet med kildebruk og annen verdenskrig.

Under lanseringen i Flekkeford 8. mars fikk elever ved Lister vgs avd. Flekkefjord lære om kinosteiken i Flekkefjord under andre verdenskrig. Historiker Thomas Hagen fra Stiftelsen Arkivet viste hvordan det nye nettstedet kan være en ressurs for skolen i arbeidet med annen verdenskrigs historie i Norge og opplæringen i kildebruk og kildekritikk.

Ordfører Jan Sigbjørnsen var til stede ved lanseringen. Flekkefjord er en fire kommuner som har støttet utviklingen av nettstedet.

Les mer om: Krigsarkiver.no