Interaktivt kart over leirene

Interaktivt kart over leirene

Interaktivt kart over leirer og fengsler fangene fra Arkivet passerte

Kartet gir informasjon om de enkelte fengsler og leirer der fanger fra Arkivet passerte. Det er også mulig å følge enkelte fangers fangeopphold fra leir til leir. Kartet kan brukes i ungdomsskolen og videregående skoler, gjerne i sammenheng med fangeregisteret.

http://stiftelsen-arkivet.no/leirene