Ingunn Tønnevold Hansen

Lektor. Formidler og koordinator for Dembra.

FAGLIGE INTERESSER
  • andre verdenskrig
  • historiedidaktikk og samfunnsfagsdidaktikk
  • pedagogikk
  • kritisk tenkning
  • skoleutvikling
  • radikalisering og ekstremisme
  • gruppefiendtlighet og utenforskap
  • skolen som forebyggende arena

Knytt kontakt med Ingunn Tønnevold Hansen på LinkedIn.

TIDLIGERE PUBLIKASJONER

"Demokratisk beredskap mot rasisme og antisemittisme", artikkel i FOKUS nr. 2, 2021.

"Skolen generelt og samfunnsfaget spesielt, som forebyggende arena mot radikalisering", masteroppgave, UiA 2019

FORSKERGRUPPER

Deltar i forskergruppe tilknyttet Dembra LU (UiA).

UNDERVISNINGSKOMPETANSE

Undervisning for elever fra ungdomsskole og videregående skole er en stor del av arbeidshverdagen.

Har undervisningserfaring fra ungdomsskolen, videregående skole og universitet.

Lektorutdanning for trinn 8-13 fra UiA (2019)

PROSJEKTERFARING

Holocaustdagen

Utforming av nye undervisningstilbud på ARKIVET

Kort periode med registreringsarbeid for prosjektet fanger.no.

Prosjektkoordinator for Dembra i Sør-Norge.