Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

Hvordan vil regjeringen følge opp krigsseilerhistorien?

I sitt svar til Hans Fredrik Grøvan (KrF) om Stiftelsen Arkivet sitt arbeid med krigsseilerhistorien, bekrefter kulturminister Thorhild Widvey i spørretimen onsdag 3. juni at dette er et viktig og nødvendig arbeid. Statsråden henviser til en fellesuttalelse fra Stiftelsen Arkivet og Vest-Agder-museet om rollefordeling og samarbeid i arbeidet med krigsseilernes historie og ber om at de to sentrale kulturinstitusjonene fortsetter dialogen og avklarer det faglige samarbeidet

Uttalelsen er tilgjengelig her: Direktør ved Stiftelsen Arkivet, Audun Myhres kommentar til spørretimespørsmålet:

Stiftelsen Arkivet opplever at rollefordelingen i forhold til Vest-Agder-museet er avklart i og med fellesuttalelsen, men vil ta initiativ overfor departementene for å tydeliggjøre det som måtte være uklart. Og som det står i fellesuttalelsen, vil Stiftelsen Arkivet og Vest-Agder-museet ha stor nytte av å samarbeide. Når det gjelder finansiering av arbeidet med å dokumentere, forske og formidle krigsseilernes historie, henviste statsråden til den ordinære budsjettprosessen. Den vil bli fulgt tett utover høsten.

Uttalelsen er tilgjengelig her