Hvilken farge skal Arkivet ha?

Hvilken farge skal Arkivet ha?

I forbindelse med et renoveringsprosjekt hvor målet er å tilbakeføre Arkivet til slik bygningen framsto under 2. verdenskrig, har spørsmål om farge dukket opp. Under flere lag gul maling dukker det fram nye farger. Direktør Aslak Brekke, etterlyser nå fargebilder fra tidsrommet 1950-72.

- Vi vet det ble foretatt en oppussing av bygget på tidlig 70 tallet. Før det har Arkivet hatt samme farge siden det ble oppført i 1935. Vi har en rekke bilder av huset fra ulike tidsepoker, men de fleste er i sort-hvitt. Vi håper nå publikum kan hjelpe oss. Best hadde det vært om noen hadde et fargebilde av Arkivet.
 
Stiftelsen Arkivet overtok bygget i 1998.  Etter omfattende restaureringsarbeid, ble senteret åpnet i 2001 og Stiftelsen Arkivet tilbød skoleklasser omvisning. Humanitære og fredsbevarende organisasjoner flyttet etter hvert inn og bidro til å aktualisere historien fra kjelleren.
Stiftelsen Arkivet mottok i 2013 penger over revidert statsbudsjett. Tildelingen gikk hovedsakelig til opprustning av bygget. Aslak Brekke forteller at dette vil gå inn i et langsiktig renoveringsprosjekt.
 
- Vi ønsker å tilbakeføre bygningen i størst mulig grad til sin opprinnelige form og farge. Vi begynner med fasaden. Og det er ikke sikkert den vil bli gul!
 
Vil du lese mer om byggets historie les: her.