Markering av Holocaustdagen

Stiftelsen Arkivet samarbeider med Kristiansand kommune, FN-sambandet Sør og Røde Kors om en stor markering av Holocaustdagen for Kristiansand og Arendals niendeklassinger.

Den internasjonale holocaustdagen 27. januar er en internasjonal minnedag over Holocaust. Konsentrasjonsleiren Auschwitz ble figitt samme dato i 1945.

Hvert år samles niendeklassinger fra Kristiansand og Arendal  for å lære om både det historiske Holocaust og diskriminering i dag. Gjennom plenumssesjoner, film og undervisningsstasjoner får elevene lære om historien og om dagsaktuelle perspektiver, og de blir utfordret til å reflektere rundt Holocaust, folkemord, rasisme og diskriminering.


Fra markeringen av Holocaustdagen i 2012


Full Fønix!