Holocaustdagen 2013

Holocaustdagen 2013

For syvende år på rad samarbeidet Stiftelsen Arkivet med Kristiansand kommune og FN-sambandet Sør om en stor markering av Holocaustdagen for Kristiansands niendeklassinger. På bildet synger elever fra Strømme Skole "Til ungdommen".

Holocaustdagen – 27. januar – er en årlig internasjonal minnedag over Holocaust til minne om frigjørelsen av Auschwitz samme dato i 1945. I år ble Holocaustdagen markert fredag 25. januar. Over 600 niendeklassinger fra Kristiansand var samlet i Fønix kino for å lære om både det historiske Holocaust og diskriminering i dag. Arrangementet på Fønix ble innledet med en plenumssesjon, der blant annet Trond Blattmann, Mona Levin og elever fra Strømme barneskole deltok. Deretter besøkte elevene tre ulike undervisningsstasjoner. Stiftelsen Arkivet stilte spørsmålet om Holocaust var noe som skjedde også på Agder, FN-sambandet Sør holdt foredrag om folkemord, og Forum for Levande Historia i Stockholm involverte elevene i aktiviteter som handler om å ta stilling og reagere mot urettferdighet.

I løpet av dagen fikk elevene med andre ord lære både om historien og om dagsaktuelle perspektiver, og de ble utfordret til å reflektere rundt Holocaust, folkemord, rasisme og diskriminering.

Nytt av året er at ytterligere 200 niendeklassinger fra tre ulike skoler fikk oppleve deler av arrangementet i aulaen på Holte skole dagen før hovedarrangementet. Det betyr at over 800 av Kristiansands 1000 niendeklassinger var med på markeringen av Holocaustdagen i Kristiansand i år.

 

For mer informasjon, kontakt prosjektleder Eystein Ellingsen, [email protected] / 915 22 134.