Holocaustbibliografi

EWA MORK er leder for HL-senterets dokumentasjonsavdeling. Hun er utdannet filolog og bibliotekar. Mork har vært
ansvarlig for oppbygningen av HL-senterets samlinger og har holdt flere foredrag om Holocaust-dokumentasjon
 
Les årsskriften: Del 2 Holocaust og litteratur