Høgskole/ universitet

For studenter ved høgskole/ universitet tilbyr vi seminarer der omdreiningspunktet kan være historie, historieformidling, forsoning eller virksomhetens arbeid for menneskeverd og fred.

Varighet: 2 til 4 timer

De siste årene har vi hatt slike seminarer for lærerstudenter, historiestudenter, studenter i mediefag, turisme, kommunikasjon, interkulturell forståelse mm.

Klikk her for bestilling.


Arbeid med kilder