Her og Nå på ARKIVET om ungdom og utenforskap

Her og Nå på ARKIVET om ungdom og utenforskap

Vårt neste Her og Nå på ARKIVET er et samarbeid mellom ARKIVET, FN-sambandet, Røde Kors Vest-Agder og Plattform - Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Debattmøtet torsdag 28. november har fått "Innsiden av miljøet - Ungdom og utenforskap" som tema. Blant gjestene er Nordens beste slampoet og to tidligere Young Guns-medlemmer.

Torsdag 28. november kl. 19.00-21.00 skal det handle om ungdom og utenforskap under høstens siste Her og Nå på ARKIVET.

Programmet for kvelden ser slik ut:

19:00: Velkommen v/ Helle Marie Andresen fra Røde Kors

19:10: Asfaltpuls - Taro Cooper, Nordens beste slampoet. Han rapper om livet til ungdommer som blant annet handler om utenforskap, ensomhet, angst, skjønnhetstyranni, vold i hjemmet, annerledeshet og frakobling. Taro Cooper har i høst et samarbeid med Kilden for å lage en forestilling som handler om ungdomsmiljøet i byen.

19:30: Samtaler med lokale ungdommer v/ Steffen Hodne fra Gatemegling, Røde Kors. Steffen jobber blant annet med å arrangere konfliktverksteder der ungdom i byen blir rustet til å mestre egne konflikter og megle i andres.

20:00: Panelsamtale v/ Steffen Hodne fra Gatemegling, Røde Kors. Spørsmål og svar fra salen. To tidligere Young Guns-medlemmer vil være med i samtalen; Mikael Ali og Shahid Rasool. Slampoeten Taro Cooper deltar, samt ungdommer fra Kristiansand.

20:45: Avslutning v/ Helle Marie Andresen fra Røde Kors

Billettpris: kr. 100,- (Fri entré for ungdom). Velkommen!

Følg med på arrangementet på Facebook: Her og Nå på ARKIVET: Ungdom og utenforskap.