Heinrich Wilhelm Oskar Willführ

Heinrich Wilhelm Oskar Willführ

Willführ ble født i Gleidingen ved Hannover i 1906. Ved kapitulasjonen var han SS-Unterscharführer i Kristiansand. (Foto: Statsarkivet i Kristiansand)

Willführ var sønn av en kjøpmann. Etter gymnas, som han avsluttet uten eksamen, gikk han i handelslære. Han begynte i farens forretning i 1931 og overtok driften fra 1937.

I 1938 meldte Willführ seg inn i NSDAP.

Willführ ble innkalt til militærtjeneste i januar 1940, men lå da på sykehus. Da han kom ut igjen, følte han seg uglesett for unnasluntring, og forsøkte derfor å melde seg frivillig til Wehrmacht. De henviste ham til Waffen-SS, hvor han ble opptatt 1. juli 1940. Fra desember 1940 fikk han utdanning ved grensepolitiskolen i Pretzsch an der Elbe, og ble etter endt skole sendt til Norge i april 1941.

I Norge var han hele tida ansatt ved Sipo-hovedkvarteret i Kristiansand (avd. IV/V).

Etter krigen ble Willführ dømt til 15 års tvangsarbeid i lagmannsretten. Høyesterett omgjorde til 10 år.

"Jeg var bare en underordnet".
- Willführ under krigsforbrytersaken

Sonet ferdig i Norge før han ble sendt tilbake til Tyskland.

Tiden Willführ tjente ved Arkivet: