Hans Arthur Petersen

Hans Arthur Petersen

Hans A. Petersen var fra Schleswig. Ved kapitulasjonen var han SS-Sturmscharführer og kriminalsekretær i Kristiansand.

Det er usikkert når Petersen kom til Kristiansand. Første gang han gjorde seg bemerket, var i august 1942.

Petersen tilhørte først avd. V ved Sipo-hovedkvarteret i Kristiansand. Etter at Lipicki ble sendt til Tyskland i september 1944, overtok Petersen som leder av referat IV N. Denne avdelingen drev utelukkende med etterretning, og hadde ansvaret for å knytte til seg norske angivere, såkalte "V-menn".

Petersen samarbeidet tett med Ole Wehus, og var involvert i en lang rekke tilfeller av grov tortur av nordmenn.

Petersen hengte seg i cellen på Arkivet 29. mai 1945. Siden han døde før han avga noen grundig vitneforklaring, vet vi relativt lite om hva han foretok seg før krigen begynte.

Tiden Petersen tjente ved Arkivet: