Det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand

Det tyske sikkerhetspolitiet i Kristiansand

Det tyske sikkerhetspolitiet eller Sipo var den politiske delen av den tyske politiorganisasjonen. Målet var å beskytte nazistaten, ikke folket. I alt kom rundt 3000 tyske Sipo-tjenestemenn til Norge under krigen. Gestapo var den utøvende avdelingen i Sipo, og har derfor ofte blitt brukt som betegnelse på hele sikkerhetspolitiet.

I denne bygningen i Østre Strandgate 5,
hadde Sipo sitt første hovedkvarter i byen,
fram til januar 1942.

Aussendienststelle (ADSt) Kristiansand hadde en meget selvstendig rolle og mange ansatte til lokalkontor å være. Ved kapitulasjonen besto staben av rundt 35 tjenestefolk: polititjenestemenn, sekretærer og tolker. Av disse var ni kvinner. Fem nordmenn var ansatt som tolker og en som skrivehjelp.

Det kan være misvisende å snakke om gestapistene på Arkivet, fordi en da har lett for å tenke seg at virksomheten ble utført av et mindre antall tyske politioffiserer i avd. IV (Gestapo). I virkeligheten dreide det seg om en stor arbeidsplass med både tyske og norske ansatte, fordelt på ulike avdelinger. I forhold til de større Sipo-hovedkvarterene i Norge hadde Aussendienstelle Kristiansand likevel mindre grad av spesialisering.

I løpet av krigsårene var til sammen over hundre tyske statsborgere tilknyttet virksomheten ved Sipo-hovedkvarteret i Kristiansand, hvis vi også regner med de to første årene i Østre Strandgate 5, før flyttingen til Arkivet i januar 1942. Nærmere 90 nordmenn gjorde tjeneste for Sipo i Kristiansand under okkupasjonen.