Lipicki

Lipicki

Lipicki kom fra Essen. Han forsvant sporløst i Tyskland etter at han ble sendt bort fra Norge høsten 1944. På dette tidspunktet var han kriminalsekretær med grad av SS-Hauptscharführer.

Lipicki tjenestegjorde ved avd. IV Gestapo i Kristiansand fra 1940 til høsten 1944, da han ble sendt tilbake til Tyskland. Lipicki var leder av referatet IV N, som utelukkende drev med etterretning. En hovedoppgave var å knytte til seg norske angivere.

Med tilnavn som "Slakteren" og "Dyret" gikk Lipicki for å være den mest brutale mannen på Arkivet. Lipicki var så voldelig og uforutsigbar at han ble sett på som et problem av Kerner. Sipo-ledelsen i Oslo fikk også kjennskap til Lipickis befatning med alkohol og andre "eksesser" i tjenesten. Trolig var dette grunnen til at han ble sendt vekk fra Kristiansand.  

"... så lys at han virker helt farveløs, folk får vemmelse for ham med én gang de ser ham".
- Fangeberetning, etter Nøkleby.

Han er den gestapisten fra Kristiansand vi vet minst om. Verken fødselsår eller fornavn (Fritz eller Hans?) lar seg fastslå med sikkerhet.

Etter krigen ble Lipicki satt opp på listen over krigsforbrytere, men han ble aldri funnet.

Tiden Lipicki tjente ved Arkivet: