Friedrich Wilhelm Meyer

Friedrich Wilhelm Meyer

Friedrich Wilhelm Meyer ble født i Osnabrück i 1915. Ved kapitulasjonen var han SS-Oberscharführer og kriminalassistent i Kristiansand. (Foto: Statsarkivet i Kristiansand)

Meyer var sønn av en sekretær i ligningsetaten. Selv gikk han i lære som lagerarbeider ved en tekstilfabrikk. Senere ble han ansatt der. Etter ett års tjeneste i Reichswehr (forløperen til Wehrmacht) fra 1934, gikk han tilbake til tekstilfabrikken.

Sommeren 1937 ble Meyer opptatt i grensepolitiet. Der arbeidet han flere år som sjåfør. Fra 1941 fikk han ansvar for transportoppdrag og kartotekføring ved en stasjon i Posen. Da han i 1942 ble forflyttet til Aachen, forsøkte Meyer å komme seg ut av SS og politiet. På grunn av dette ble han dømt til fengsel i to og en halv måned. Han ble ekskludert fra NSDAP, der han hadde vært medlem i sju år. En siste konsekvens av dommen var at han ble sendt til Norge i desember samme år.

Meyer tjenestegjorde i avd. IV i Kristiansand helt til kapitulasjonen. Den første tida arbeidet han mest med radiosaker. Etter hvert ble han mer involvert i forhør av personer med forbindelse til Milorg. Det siste året drev han igjen med radiosaker og kartotekføring av medlemmer av den militære motstandsbevegelsen.

Meyer ble dømt til døden for grov tortur og drap av russiske krigsfanger i Agder lagmannsrett. Høyesterett omgjorde dommen til livsvarig tvangsarbeid. I 1952 ble Meyer benådet og utvist fra Norge.

Tiden Meyer tjente ved Arkivet: