Friedrich Albert Lappe

Friedrich Albert Lappe

Friedrich Albert Lappe var født i 1907 i Marienhagen, Rhinland. Ved kapitulasjonen var han SS-Sturmscharführer og kriminalsekretær i Stavanger. (Foto: Statsarkivet i Kristiansand)

Faren var jernbanefunksjonær. Etter forstskole og praksis som jord- og skogbruksarbeider kom Lappe inn i politiet i 1927. Han var i Gestapo fra 1937, og i NSDAP fra 1939.

Lappe var fast ansatt som kriminalassistent med grad av SS-Unterscharführer i Düsseldorf ved krigsutbruddet høsten 1939. Han ble overført til Norge straks etter invasjonen.

Lappe var stasjonert i Kristiansand i to perioder, fra mai til september 1940 og fra september 1941 til april 1943. I perioden imellom var han sjef for Sipos kontor i Farsund, som var underlagt Kristiansand. Etter forfremmelse til SS-Sturmscharführer i 1943, ble han sendt til Flekkefjord som sjef for Sipos kontor der. I mars 1944 ble han forflyttet til avdelingen i Stavanger.

Friedrich Albert Lappe ble dømt til 18 års tvangsarbeid i Agder lagmannsrett etter krigen. Det talte til hans fordel at han ikke hadde begått overgrep som sjef i Farsund eller Flekkefjord. Han var heller ikke med på henrettelsene av sovjetiske krigsfanger. Han var den eneste av de tiltalte i Kerner-saken som ikke anket til Høyesterett. Han ble senere benådet og utvist fra Norge i 1951.

Lappe ble alminnelig oppfattet som intelligent, rolig og relativt lite brutal. Han spilte en sentral rolle da Sipo rullet opp Milorg på Agder 1942-1943.

"Virker meget rolig og kultivert og er sikkert den farligste forhører, intelligent, helt forskjellig fra de andre".
- Rapport til utefronten, om Lappe
 
Tiden Lappe tjente ved Arkivet: