FoU-prosjekter

Historiebruk og aktualisering av historisk kunnskap:

  • Historisk minne - Metode for å undervise i historisk minne i klasserommet

Etter krig og kollektive tragedier:

Ny kunnskap om andre verdenskrig:

  • Kampen om kinoen- kinoen som omdreiningspunkt for ulike typer konflikter mellom norske og tyske aktører på felter som filmpolitikk, sensur og propaganda, hverdagsmotstand og folkelige aksjoner, økonomi og kollaborasjon
  • Krigsseilere - studier av den norske handelsflåtens sjøfolk under andre verdenskrig i et internasjonalt komparativt perspektiv; herunder temaer som mobilisering og utenlandske sjøfolk.
  • Kjønn og krig - overgripende tema for ulike prosjekter som skal undersøke kjønnsdimensjonens betydning for minner, erfaringer, historieskrivning og litteratur, forståelse og politikk knyttet til annen verdenskrig og dens virkningshistorie